Bakit Kailangan Tanggalin Ang Impacted Wisdom Tooth at Ano Nga ba Ito?







Madalas ang problema ng mga kabataan ngayon ay ang kanilang pananakit ng ngipin dahil sa third molars o tinatawag na “wisdom tooth”. 



Ano nga ba ang Wisdom Tooth?
       Ang Wisdom tooth o teeth ay ang pinakahuling ngipin sa tao na tutubo pagtanda nito. Ito ay apat ng ngipin na matatagpuan sa parehong itaas at ibaba ng ngipin na magkabilaan at nasa pinakadulong bahagi malapit sa lalamunan. 


Kadalasan ang normal na pagtubo ng mga ito ay nagsisimula sa 18-25 na edad. Kung ito ay tumubo ng maayos walang magiging problema. Ngunit halos sa karamihan ngayon, ito ay nagiging “impacted” o nalilihis ng tubo. 

Paano naging Impacted ang isang ngipin?


      Ang “impacted tooth” ay tumutukoy sa ngipin na hindi lumabas o hindi makalabas ng tama sa gilagid na pagtutubuan. Ang dahilan nito ay ang kakulangan sa “space” o sapat na lugaw sa loob ng panga. 

Bakit kailangang tanggalin ang impacted Wisdom tooth?


   Maraming posibleng mangyari kapag ang isang impacted na ngipin ay hindi tumubo ng maayos. Narito ang mga posibleng mangyari kapag hindi ito tumubo ng maayos at hindi tinanggal:


1. Maaring pagsimulan ng impeksyon na maaring kumalat sa nakapaligid na buto
2. Pagkasira ng katabing ngipin
3. Pananakit at pamamaga ng gilagid
4. Maaring pagsimulan ng cyst sa loob ng panga
5. Pag-ka sunkgi ng ngipin
6. Pananakit ng mga ngipin, ulo at panga
7. Posibleng pagkabali o fracture ng panga



Ano ang Remedyo dito?



    Importanteng magpa tingin sa kilalang Lisensyadong Dentista dahil kapag ito ay napabayaan maaring magdulot ng impeksyon sa loob ng panga. Natutukoy ang impacted na ngipin sa pamamagitan ng X-ray sa bibig. Susuriin ng dentista kung tama ba ang pagtubo nito at kung dapat ba itong tanggalin. Kung hindi ito lubusan tumubo sa pnga, maari itong operahin at bunutin ng iyong dentista. 

Importanteng lumapit sa dentista upang maliwanagan at masuri ng husto kung ikaw ay may “Impacted Wisdom Teeth”.




1 comment

Add yours

+ Leave a Comment