Mabisang Paraan Para Puksain ang mga Surot sa Bahay


Maraming pesteng insekto ang maaring pumasok sa ating mga bahay at isa na rito ang Surot. Pagkarinig mo palang ng salitang surot, nangangati ka na. Kung palagi mong napapansin ang maliliit at makakating mga pantal sa balat tuwing pag gising mo, baka iyan ay sintomas na ikaw ay may surot o bed bugs sa bahay.

Marahil nagtataka kayo kung bakit ang hirap puksain ng mga pesteng surot sa bahay, kahit na anong linis mo, andiyan parin at hindi mo mahanap kung saan nakatira ang maliliit na insekto na ito. 

Ano nga ba ang Surot?


Ang Surot o Bed Bugs ay karaniwang nakatira sa mga sulok na lugar karamihan rito ay nakatira sa sofa, kutson, upuan ng jeep, sulok ng iyong sahig at iba pa. Kapag dumapo ang isang surot sayo, ito ay maaring matransfer mo rin kung saaan lalo na sa iyong kutson. Ang mga surot ay kadalasan naninirahan malapit sa mga tao o hayop dahil sa dugot natin sila nabubuhay. 

Mga Paraan Para Mawala ang mga Surot:

1.  Hanapin kung saan maaring magmula ang surot

Isang unang step sa pagpuksa sa surot ay hanapin kung saan posibleng manirahan ang mga ito. Linisin ang mga lugar kung saan alam mong may surot. Gumamit ng Vacuum Cleaner. Alamin kung anong furniture o sofa o kutson upang madali mo silang puksain.

2. Ibilad ang mga gamit na maaring infested ng surot sa araw


Importanteng ibilad sa araw ang mga unan, sofa, kutson, o mga gamit na infested ng surot. Ang mga surot ay hindi nakakatagal sa mainit na sikat ng araw at karamihan sila ay namamatay dito.

3. Magspray ng Bleach mix with water


 Importante ang gagamitin na bleach rito ay ang “color safe” na bleach upang hindi masira ang kulay ng ating kagamitan. Maraming bleach ang hindi nakakasira ng kulay gaya ng Zonrox color safe. Subukan nito ito ihalo sa tubig at ilagay sa spray container. Ispray ito sa sulok ng bahay at kagamitan dahil namamatay ang mga ito sa bleach.

4. Buhusan ng mainit na tubig ang mga kagamitan
Ang surot ay maaari rin manirahan sa mga damit na hindi nasusuot o bedsheet na nakatabi sa mga cabinet. Ibabad ang mga damit, bedsheet, o towel sa mainit na tubig upang mapatay ang mga surot at lagyan ito ng bleach na color safe pagkatapos. 

5. Chemical Spray/Pesticide
   Alam natin na ang chemical spray o pesticide ay hindi safe, pero pwede din ito gamitin kung talagang di nakukuha ang pagpuksa sa surot. Siguraduhin lang na wala ang mga anak natin sa paligid. 

+ There are no comments

Add yours