Mga Sintomas ng Mababa ang Matris


Ano ang Matris? 
Ang matris o sinapupunan ng isang babae ay ang isang mascular structure na nag-uugnay sa pelvic ng isang babae. Kapag ang muscle ligament ng isang babae ay nabanat, ito ay maaring maging mahina at maari itong hindi na masuportahan ang matris ng babae. Iba’t iba ang matris ng mga babae, mayroon mababang matris na hindi masyadong malala. 
Ano ang Sintomas ng Mababa ang Matris?
Habang nagkaka-edad ang mga babae, sila ay maaring magkaroon ng mababang estrogen levels. Ang estrogen ay isang hormone na nakakatulong upang makapagpatibay ng pelvic muscle. Ang ilan sa mga babae na hindi  malala ang kondisyon ay hindi masyadong mapapansin ang mababang matris. Narito ang mga sintomas na maaring mayroon kayong mababang matris:
-Pagdudugo ng iyong ari

-dumaraming discharge
-Masakit na pakikipagtalik
-pakiramdam na parang nakaupo sa bola
-pakiramdam na may mabigat sa pelvic
-madalas na impeksyon sa bladder
Tandaan: Kung kayo ang nakakarans ng mga ganitong sintomas, huwag ipagwalang bahala. Mas mabuti magpakonsulta sa iyong doktor upang matukoy kung ano ang tamang diagnosis.

Mga Bagay na maari mong gawin upang makaiwas sa pagkababa ng iyong matris:
1. Magbawas ng timbang
2. Iwasan ang pagbubuhat ng mga mabigat na gamit
3. Mag ehersisyo upanag mababanat ang iyong muscle sa pelvic
4. Iwasan ang sobrang stress at pagod
5. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang constipation na isa ring dahilan ng mababang matris
6. Iwasan ang sobrang  pagubo dahil maaring magdulot ito ng panganib sa iyong matris
Ang pagkakaroon ng magandang lifestyle at regular na checkup sa doktor ay importante sa ating kalusugan. Hindi lahat ng ito ay nagsasabi na kayo ay may malalang mababang matris, importante pa rin ang pagkonsulta sa iyong doktor upang mabigyan ng tamang advise at lunas para dito.


+ There are no comments

Add yours