Limang Delikadong Epekto ng Sobrang Paggamit ng Aircon
Sa sobrang init na dala ng pagbabago ng klima, naghahanap tayo ng paraan para maibsan ang init o alinsangan na nararamdaman. Kaya’t ang nakakarami ay bumibili ng aircon para maibsan ang alisangan o init na nararamdaman ngunit alam mo ba na ang sobrang paggamit ng aircon ay hindi nakakabuti sa ating katawan.Ngayon, tuklasin natin kung ano ang maaring maging epekto nito sa ating katawan.

Narito ang 5 halimbawa na maaring maging epekto ng sobrang paggamit ng aircon sa ating katawan:

1. HIRAP SA PAGHINGA
Ang paggamit ng Aircon sa loob ng sasakyan ay nakakaginhawa sa pakiramdam lalo na kung naipit sa trapiko.Ngunit mas matindi itong magpakalat ng mga mikrobyo at bakterya na nagdudulot ng respiratory problems. Ayon sa pagaaral maari itong magdulot ng sakit, At isang impeksyon na may posibilidad na maging malubha at nakamamatay at nagdudulot ng mataas na lagnat at pneumonia.
2. PANANAKIT NG ULO AT PAGKAHILO


Ang isa sa karaniwang epekto ng sobrang pagkakababad sa aircon ay ang pananakit ng ulo at pagkahilo.Dahil sa sobrang oras na paggamit ng aircon ay ang kalidad ng hangin sa kuwarto ay bumababa,kaya’t ang pagkakaroon ng pananakit ng ulo at pagkahilo ay tumataas.
3. DEHYDRATION
Ang pagbabad sa aircon ay mas mataas ang posibilidad na ikaw ay madehydrate. Dahil ang air conditioning ay nagdudulot ng sobrang humidity sa kuwarto ay mapapabayaan mo na ang pag-inom ng tubig.kaya’t magdudulot ito ng maaaring madehydrate ka dahil dito. Dahil sa sobrang lamig, pakiramdam ng katawan mo ay hindi na ito kailangang uminom o kahit gumalaw man lang ng sobra.
4. PANGHIHINA NG KATAWAN


Ayon sa isang pananaliksik, Ang hindi maipaliwanag na panghihina at katamlayan ng katawan ng isang tao ay iniuugnay sa mga air conditioners sa bahay o sa mga opisina. Kung ang lugar mo ay sobra ang air conditioner sa punto na ikaw ay nanginginig na, maaaring maging isa ka sa makararanas ng madalas na katamlayan o panghihina ng katawan.
5. TUYO AT MAKATING BALAT
Ang sobrang air conditioning kasabay ang sobrang pagkakababad sa araw ay magdudulot ng makati at tuyong balat.+ There are no comments

Add yours