5 Kondisyon sa Mata sa mga Bata na Dapat Mong Malaman


Ang mga magulang ay gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng anak. Walang sinumang magulang ang hahayaang mapabayaan o magkasakit ang anak. Ngunit kahit ano mang gawin kung minsan hindi maiiwasan na magkaroon ng sakit ang mga bata. Kaya’t narito tatalakayin natin ang kondisyon sa mata sa mga bata na kinakailangan mong malaman.

1. Amblyopia o Lazy Eye


Ang amblyopia ay karaniwang kilala sa tawag na Lazy Eye. Ito ay kondisyon na nababawasan ang kakayahang makakita dahil maaaring ang iyong utak ay hindi gaanong makatanggap ng mga imahe na iyong nakikita at ito ay karaniwang naapektuhan ang isang mata ngunit hindi naglalayong maging ang isang mata ay maging malabo na rin. At ayon sa pagaaral maari itong gamutin sa mga edad preschool pababa ngunit kapag matanda na mahirap na itong lutasin. Maaari itong magresulta ng eye misalignment at problema sa refraction.

Kondisyon na maaaring maranasan: • Nasisilaw sa isang mata
 • Nagmumukhang duling o hindi pantay ang mata
 • Panlalabo ng paningin
 • Nagiging dalawa ang paningin
 • Pagiging Nearsighted o Farsighted

2. Sobrang Pagluluha o Excessive Tears


Ito ay kadalasang mapapansin sa mga bagong silang na sanggol at maaari rin na ito ay baradong tear ducts. Ito rin ay tinatawag na epiphora o ang sobrang pagluluha ng mata.Maaari itong gamutin sa pamamagitan ng pagmamasahe sa mata na nirerekomenda ng mga ibang spesyalista at maaring rekomendahan ng tear drops.


Kondisyon na maaaring maranasan:
 • Pagtutubig ng mata o Umaapaw na luha sa mata
 • Maaaring maging malabo ang paningin

3. Katarata sa Bata o Pediatric Cataract


Ito rin ay katulad sa mga matatanda na nagkakaroon nito at maaaring magkaroon nito ang mga bata. Ito ay napapansin sa mga pagkakaroon ng maulap na lens sa mga mata na kadalasan naman ay malinaw. Maaaring mabulag ang iyongmga mata sa pagkakaroon nito.Kondisyon na maaaring maranasan:

 • Pamumuti sa ibang bahagi ng mata.
 • Pagkamaulap na lens sa mga mata
 • Panlalabo ng paningin


4. Glaucoma sa Bata o Pediatric Glaucoma


Optic Nerve, Ito ang isa sa pinaka-mahalagang parte ng ating mata na kinakailangan para makakita. Ngnunit ang pagkakaroon ng glaucoma ay nagreresulta ng mataas na pressure sa loob ng mata na nagreresulta pagkasira ng optic nerve. Kaya ang pagkakaroon ng sakit na ito ay maaaring magresulta ng pagkabulag ng mga mata.


Kondisyon na maaaring maranasan:

 • Panlalabo ng mga mata
 • Sensitibo sa ilaw
 • Pagluluha ng mga mata
 • Pamumula ng mga mata
 • Madalas na pag-kurap


5. Retinopathy of Prematurity


Retinopathy of Prematurity o ROP ay isang sakit sa mata na kadalasan na nagkakaroon nito ang mga sanggol na kulang sa tamang buwan o premature. Maaari itong mangyari kapag ang blood vessels sa loob ng retina ay hindi maayos na nag-dedevelop o hindi normal dahil ang retina ang nakakaramdam ng liwanag at nagbibigay signal sa ating utak para makakita. Ang sintomas nito ay mild lang ngunit maaari itong humantong sa pagkabulag.

Kondisyon na maaaring maranasan:
 • Eye misalignment
 • Nearsightedness
 • Pagkatanggal ng retina na sanhi ng pagkabulag.

+ There are no comments

Add yours