Alamin ang mga Alternatibong Pagkain na Magpagkukunan ng Calcium Bukod sa Gatas
Ang calcium ay isang mahalagang mineral na kinakailangan ng katawan, partikular na ang mga buto, upang manatiling matibay at makaiwas sa pagrupok nito. Ang inuming gatas, pati na ang mga produktong yari dito gaya ng keso at yogurt, ang pinakakilalang pinagkukunan ng mineral na calcium. 
Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, may iba pang mga pagkain na siksik din sa mahalagang mineral na ito at makapagbibigay din ng sapat o kahalintulad na dami ng calcium na nakukuha sa isang basong gatas. Tandaan na ang isang tasa ng gatas ay maaaring makapagbigay ng 250-300 mg na mineral na calcium.

Narito ang 9 alternatibong mapagkukunan ng calcium bukod sa gatas.
1. Broccoli

Isa sa masusustansyang gulay na nabibili sa mga pamilihan ay ang broccoli. Bukod kasi sa mga bitamina at iba pang sustansya na makukuha dito, ang 2 tasa ng gulay na ito ay may taglay na 85 mg ng mineral na calcium.

2. Sardinas
Ang sardinas ay isa sa mga itinuturing na pagkain ng mga pangkaraniwang Pilipino. Pero ang isang 3 oz na delatang sardinas ay maaaring makuhanan ng 325 mg ng calcium.
3. Salmon

Ang isdang salmon naman ay makukuhanan ng hanggang 180 mg sa isang 3 oz na delata.
4. Tokwa

Ang tokwa ay isang produktong mula sa mga buto ng soya. Ang maputing laman na ito ay maaaring makuhanan ng hanggang 400 mg na mineral na calcium.
5. Soymilk

Gaya ng tokwa, ang soymilk ay produktong yari din sa mga buto ng soya. Ang isang tasa ng gatas na ito ay maaaring makuhanan ng hanggang 300 mg ng mineral na calcium.
6. Orange
Ang orange ay kilalang prutas na pinagkukunan ng Vitamin C. Ngunit bukod sa bitaminang ito, maaari ding makakuha ng hanggang 55 mg ng calcium sa isang buong bunga nito.
7. Pechay
Ang pechay ay isa sa mga karaniwang gulay na hinahain sa lapag ng mga Pilipino. Makakakuha ng hanggang 75 mg sa isang tasa ng dahon nito.
8. Okra

Ang gulay na okra ay karaniwang ding nakikita sa mga pamilihan sa Pilipinas. Ngunti hindi alam ng marami na ito ay may taglay na hanggang 82 mg ng calcium sa bawat tasa nito.
9. Almond

Ang isang ounce o 23 pirasong almond ay maaaring may taglay na 75 mg ng mahalagang calcium.

+ There are no comments

Add yours