5 Sinyales na Kailangan Ninyong Malaman na Nagsasabing May Problema ang Inyong mga Puso


Ayon sa Center for D!s3ase  Control and Prevention halos aabot sa 610,000 ang mga tao na nagkakaroon at nagkakaroon ng karamdaman sa puso na kanilang ikinakakasawi at ito lamang ay sa isang kontinente pa lang. Parehong lalaki at babae ang maaring makaramdam ng ganitong klase ng karamdaman na siyang konektado din sa kanilang mga istilo sa buhay. Ngunit, may mga sinyales at babala na maaring makapagsasabi sa atin kung na may problema tayo sa puso.
Para sa mga babae, ang karamdaman sa puso ay isang malakas na pum@pat@y kung saan ay naireport na 1 sa 7 ay nas@s@w! sa karamdaman na ito. Maaring magkaiba ang mga sintomas ng lalaki sa babae. Ngunit kahit sino pa man ay maaring magkaroon ng karamdaman sa puso, na ang pangunahing mga factor ay ang hinding magandang itsiilo ng pamumuhay patungkol sa mga physical activity, stress at dyeta.

Maaring maging babala ang mga sinyales at sintomas na ito upang maagapan ang ganitong karamdaman:

1. Pananakit na Umaabot hanggang Braso
Maraming mga lalaki ay maaring makaramdam ng pananakit ng braso sa kaliwang bahagi, habang ang mga babae naman ay maaring makaranas ng pananakit sa kahit anong braso. Ayon sa mga ibang babae, nakakaranas din sila ng kakaibang pakiramdam sa kanilang mga siko. Ito ay nangyayari dahil ang s@k!t na nararamdaman ay bumabyahe mula sa inong mga puso papunta sa spinal cord kung saan konektado ang mga nerves ng inyong katawan na nagiging sanhi ng inyong pagkalito na masakit ang inyong braso.
2. Ubo na hindi naaalis
Ang pagubo ay maaring maging resulta ng ibat ibang mga karamdaman ngunit maari din itong maging sinyales ng cardiovascular d!S3ase. Ang madalas na pagubo na may kasamang medyo pink na likido na maaring naglalaman ng dugo ay madalas nagiging sintomas ng pagpalya ng puso. 


3. Pamamaga ng Paa, Ankle at Hita
Kung ang puso niyo ay hindi maayos na gumagana, ang mga fluid sa inyong blood vessel ay maaring tumagas sa mga nakapalibot na tissue ng inyong mga paa at hita dahil sa gravity. 

4. Pagkawalan ng Gana sa Pagkain
Maraming mga pasyene na may karamdaman sa puso ang nawawalan ng gana sa pagkain o pagkasuka kahit pa man konti lang ang kanilang kinain. Ang rason dito ay ang pagbuo ng mga likido sa paligid ng liver at intestine na sumasagabal sa tamang pagtunaw ng pagkain. Ang mga sintomas na ito ay minsan kasunod ang pananakit ng tyan.
5. Paglitaw ng mga Rashes sa Balat
Dalawang magkaibang eksperimento ang nakakapagsabi na ang mga eczema at shingles ay isa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng karamdaman sa puso. Ayon pa sa mga reports, ang mga taong may eczema ay maaring magkaroon ng 48% posibilidad na makaranas sila ng high blood pressure habang ang 29% naman ay ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol. Sa karagdagan ang mga taong may shingles naman ay 59% na positibo sa pagkakaroon ng karamdaman sa puso.

+ There are no comments

Add yours