6 Natural na Paraan Upang Matanggal ang mga Spider at Varicose Veins!

Ang mga varicose veins ay ang mga maga, at balubaluktot na veins na nakikita niyo sa inyong mga balat. Madalas makita natin sila sa ating mga legs, ngunit maari ding magkaroon ang iba pang parte ng ating katawan. Isa na ang Hemorrhoids sa isang uri ng varicose veins. Ang inyong mga veins ay may isang one-way valves na nagpapanatiling umaagos ang mga dugo papunta sa inyong puso. Kung ang vavles na ito ay mahina at siira, maaring bumalik ang dugo at maipon sa inyong mga veins na nagiging sanhi ng pamamaga nito at maging varicose veins.

Ang varicose veins ay madalas makita sa mga matatanda, babae, mataba, mga walang ehersisyo, o mga may history sa pamilya ng varicose veins. Maaring makita din ito sa mga buntis na babae. Ang pageehersisyo, pagbabawas ng timbang, pagtatas ng inyong mga paa kapag kayo ay nagpapahinga at pagiwas sap ag crosslegs habang nakaupo ay maaring magpatanggal ng varicose veins. Ang pagsuot ng maluwag na damit at pagiwas sa pagtayo ng matagal ay maari ding makatulong. 

Ayon sa mga pagaaral, 25% ng mga matatanda ay maaring maging apektado sa pagkakaroon ng varicose veins. Ang mga ugat na ito ay kulay asul o violet sa kulay. May mga ilang ingredients na maaring makita sa inyong mga kusina namaging lunas para sa pagkakaroon ng varicose veins at mapanatiling maganda ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat. 


1. Apple Cider Vinegar
Ang paggamit ng apple cider vinegar ay maganda lunas para sa pagkakaroon ng varicose veins. Ang APV ay may inflammatory properties na tinataglay na nagpapababa ng pamamaga at agpapanataling maganda ang daloy ng dugo. Maaring lagyan ng APV ang inyong mga legs at masahiin ito bago matulog. 

2. Garlic, Orange Juice at Olive Oil
Ang garlic at nagtataglay ng comound na tinatawag na allicin na nagpapanatiling hidi maga ang inyong mga blood vessels. Ito rin ay nagtatanggal ng toxins sa inyong katawan at nagpapaganda ng inyong kondisyon. Gumagana ang garlic at mas epektibo kung ito ay hinalo mo sa orange juice at olive oil.

3. Parsley
Isa ang parsley sa natural na produkto na nakakapagpagaling ng pagkakaron ng varicose veins. Ang parsley ay nagtataglay ng Vitamin C at rutin na nagbabalik at nagpapalakas ng ating mga capillaries na nagaalis ng sakit at pamamaga ng inyong mga ugat. Maaring subukan ang paglalagay dn ng parsley sa inyong mga pagkain.


4. Cabbage
Ang mga cabbage ay napagkukunan ng vitamins, fiber, calcium at potassium na maganda ang benepisyo sa inyong katawan. Ang mga matatas na nutrisyon na ito ay nakakatulong upang bawasan ang pamamaga ng inyong mga ugat.

5. Ginger 
Ang ginger ay isa ding magandang ingredients na makakatulong upang maalis ang inyong mga varicose veins. Dahil sa antioxidant na kapasidad nito, binabawasan niya ang paglabas ng mga varicose veins. Tinutunaw din ng ginger ang tinatawag na blood protein na fibrin at nagpapaganda ng sikrulasyon ng dugo. 

6. Aloe Vera at Carrots
Ang aloe vera ay kilala sa mayaman na nutrisyon nito at anti-inflammatory na kapasidad nito. Ang pinaghalong aloe vera at carrots ay isa sa mga natural na homemade remedies na nakakapagalis ng  pamamaga ng inyong mga ugat. 


+ There are no comments

Add yours