Mga Bagay na Maaring Mangyari sa Inyong Katawan Kapag Kayo ay Nagtaas ng Paa 20 Minutes Araw-araw
Nasanay tayo na tayo ay nabubuhay sa mabilis ngunit constant na motion. Kaya naman ngayon ang mga tao ay naapreciate ang mga epektibong ehersisyo na hindi kailangan gamitan ng effort at oras. Katulad na lamang ng ehersisyo na ito na makakapagpaalis sa inyo ng pagod at makakatulong ienhansyo ang inyong mga mood sa loob lamang ng 20 minutos isang araw.
Ang ehersisyo na pagtataas ng inyong paa 20 minutes kada araw ay maaring makatulong sa inyo. Ito ang paraan kung paano ito gawin:


1. Pumili ng komportableng position malapit sa pader at maglagay ng unan o malambot na bagay sa inyong likod.
2. Itaas ang inyog mga paa at istretch ninyo ito sa pader. Kinakailangan na ang inyong mga kamay ay komportableng nakalagay lamang sa gilid ng inyong katawan.
3. Isagawa ang ehersisyo na ito sa loob ng 15-20 minutos.
Importanteng ang inyong mga damit ay hindi sumasagabal sa pagsirkula ng inyong mga dugo. Pumili ng pinakakomportableng kasuotan bago ito gawin ay wag ng magsuot ng kahit ano pa man sa inyong mga kamay. Sa katotohanan, ang paghiga sa sahig ng halos 20 minutos ay hindi tunog ehersisyo ngunit tila parang isa itong Teknik upang marelaks ang inyong mga sarili. Ngunit ang ganitong ehersisyo ay maraming benepisyo sa ating circulatory system.
Ang mga limitasyon lamang sa ehersisyo na ito ay ang maaring pagdamage ng inyong mga paa o spine. Marami ang mga nagkakamali sa tuwing ito ay isinasagawa, ang ilan ay humihiga ng malayo sa pader at ang iba naman ay humihiga malapit sa pader. Ito ang mga bagay na maaring magpabago sa inyong buhay kung ito ay gagawin ninyo sa araw araw:

1. Ang pakiramdam ng mabigat ang inyong mga paa ay mawawala
Ang pakiramdam ng pamamaga at bigat ng inyong mga paa ay konektado sa poor blood circulation. Ang ehersisyo na ito ay maganda ang benepisyo dahil nakakatulong ito at nagbabahagi ito ng blood circulation sa ating buong katawan.
2. Gaganda ang inyong digestion
Ang paghiga sa sahig at pagtaas ng paa sa pader ay maaring makatulong sa function ng inyong stomach dahil ang natural na daloy ng pagsirkula ng inyong mga dugo ay makakatulong upang paganahin ng wasto ang inyong digestive system. Kung kayo ay nageehersisyo sa pang araw araw, ang mga nutrisyon ng mga pagkain ay maaring makonsumo ninyo agad.
3. Gaganda ang iyong Pagtulog
Isa sa mga rason ng insomnia ay ang pabalik balik na hindi magandag pakiramdam sa inyong mga paa katulad ng goosebumps, burning o pamamaga. Ang regular na pagsasagawa ng ganitong ehersisyo ay maaring makapagpaganda ng inyong tulog na kung saan ay ito ay magiging malalim at mas maginahwa.  


+ There are no comments

Add yours