6 Na Sinyales na Kinakailangan Ninyo ng Folate sa Katawan
Ang folate ay kilala sa pagkakaroon ng mayamang B9 na bitamina, na isa sa mga esensyal na bitamina na kumokopya at sumisentisize ng DNA, paggawa ng mga bagong cells at pagsuporta sa nerve at immune na functions ng katawan. Dahil sa ito ay water soluble, ito ay maaring matagpuaan sa mga pagkain, ang iba ay dinadagdag ito sa kanilang mga dyeta na pangsuplementaryo sa porma ng folic acid.
May mg apag-aaral na nagsasabi na ang mataas na diyeta ng folate rich food ay nakakapagiwas sa pagkakaron ng mga s@kit sa puso, can3r, depekto sa kabataan, anemia at pagbaba ng kaisipan. Kayo ba ay nakakatanggap ng folate sa inyong mga diyeta? Ang pagkakaroon ng kakulangan sa folate ay malaking problema. Laging tandaan na ang mga matatanda ay kailangan ng 400 micrograms araw araw ng folate at ang mga bata naman ay 300 micrograms.
Ito ang mga bagay na maaring mangyari kung tayo ay kulang sa folate:

1. Pagbaba ng talas ng kaisipan
Ang folic acid ay importane sa ating central nervous system. Kung ang katawan natin ay nagkukulang ng ganitong bitamina, maaring magkaroon tayo ng depresyon, hirap sa pagpokus sa mga bagay at maaring makaramdam tayo ng pagkairitable at pagkalimot. 
2. Pananakit ng katawan
Sa mga malalang kaso ng anemia na sanhi ng kakulangan sa folate, an gating utak ay nakakakuha ng mababang dami ng oxygen na dapat ay ating nakukuha. Ang kalalabasan ay ang arteries sa ating utak ay magsisimulang mamaga at maaring makaranas ng pananakit ng ulo, ngunit hindi lang an gating utak ang organ na nagangailanangan ng oxygen, maaring makaramdam din ng pananakit sa ibang parte ng ating katawan na maaring madalas ay sa ating dibdib at paa.

3. Maputlang kulay ng balat
Ang hemoglobin ay isang protina na naglalaman ng red blood cells na siyang responsible sa paglipat ng oxygen mula sa ating lungs papunta sa ating mga tissues sa katawan. Kung ang katawan natin ay kulang sa folate, hindi sapat an gating mga red blood cells na maaring magdulot ng pagkaputla ng ating balat.
4. Hirap sa paghinga
Kung mapapansin ninyong ang inyong sarili ay nahihirapan sa paghinga habang gumagawa ng mga bagay na normal ninyong ginagawa, ibig sabihin nito ay kulang ang oxygen level sa ating katawan. Dahil ditto maaring makaranas ng mabilis din na pagtibok ng puso, feeling ng pagkahilo at maaring mahimatay pa.

5. Pamamaga ng bibig at dila
Ang sintomas na ito ay maaring maranasan kung Malala na ang kakulangan sa folate. Sa una ay maaring mapansin na ang dila ay namamaga, mapula at makintab lalo sa dulo nito. Maaring magkaroon din ng pananakit sa paglunok at maaring magkaroon ng mga pamamaga sa bibig.
6. Pagkawala ng Panlasa
Ayon sa mga pag-aaral, karagdagan sa pamamaga ng bibig ay ang pagkawala ng panlasa. Nangyayari ito dahil ang mga taste receptors na tinatawag na papillae ay hindi makapagpadala ng mga signal sa inyong utak dahil sa mga nararanasang problema sa dila.


+ There are no comments

Add yours