Ito ang Maaaring Mangyari Kung Madalas Tayong Matulog na Basa ang Ating Buhok!

Karaniwan nating naririnig sa mga matatanda, ang huwag matutulog na basa ang buhok. Dahil nakakasama ito sa ating kalusugan. At sa tuwing sinusuway ito, madalas na napagagalitan at nakukurot pa ng ating mga lola. Ang alam ng karamihan ay sabi sabi lamang ito ng matatanda. 


Ngunit alam mo ba na ito ay makatotohanan pala na maaaring nakasasama sa atin? Sa patuloy na pagsuway at paggawa sa maling gawain na ito ay maaaring mangyari sa iyo ang ‘Facial Paralyss.’.

Ano nga ba ang Facial Paralysis?
Patuloy na basahin ang artikulong ito upang malaman at makapagbibigay pa ng karagdagan kaalaman sa iyo.

Facial Paralysis, Ito ay isang pagkawala ng kilos o galaw ng ating mukha dahil sa pagkasira ng ugat. Ang ating facial muscles ay magdudulot ng kawalan sa pagkasigla o maging mahina. Maaaring mangyari ito sa isang bahagi o parehas na bahagi ng mukha. Malaki ang posibilidad na mangyayari ito ng biglaan o kaya naman dahan-dahang mangyari sa loob ng ilang buwan na humahantong sa kaso ng tumor sa ulo o leeg. Ang sakit na ito ay depende sa kaniyang magiging sanhi, maaaring pangmadalian lamang o kaya tumagal ng ilang taon.


Ayon sa mga experto, nasa isang estado ng pagrerelax ang ating katawan tuwing natutulog. Kaya naman ang ating lakas ay mahina lamang sa panahon na iyon. Kung matutulog ang isang tao na basa ang kaniyang buhok, ang dugo sa ating ugat sa mukha ay madaling makasagap ng lamig o viral infection na maaaring maging dahilan ng facial paralys!s. Nirerekomenda din ng mga experto na huwag matulog na basa ang buhok lalo na sa mga kababaihan.

Narito ang mga iba pang karaniwang dahilan ng facial paralysis:

-Una, impeksiy0n o pamamaga ng ugat sa mukha
-Pangalawa, trauma sa ulo
-Pangatlo, tumor sa leeg o ulo
-Pang-apat, str*ke
 -Panglima, Bell’s Palsy

Komunsulta agad sa doctor kung mangyari o maramdaman ang mga ilang halimbawa na maaaring maramdaman.

-Una, pamamanhid ng mukha.
-Pangalawa, Hindi maigalaw ang mukha
-Pangatlo, nahihirapang ibuka ang bibig
-Pang-apat, Mapapansing tumatagilid ang bibig
-Pang-lima, Masak!t ang leeg at likod na bahagi ng tenga


+ There are no comments

Add yours