5 Importanteng Isyung Pangkalusugan Na Hindi Dapat Basta-basta Binabalewala


Naging nakasanayan na natin na kapag hindi naman grabe o malala ang ating nararamdaman ay binabalewala lang ito at saka pinapabayaan na lang hanggang sa mawala. Ayon sa mga pagsusuri, kadalasan ang mga babae ay mas conscious sa kanilang kalusugan kumpara sa mga kalalakihan.
Ngunit mahalagang malaman, na mayroong mga isyung pangkalusugan na kahit hindi man ito malala ay dapat pagtuonan ng pansin at ipasuri sa doktor. Dahil ang pagbalewala sa mga maliliit na isyung ito ay maaaring lumala sa hinaharap.
1. Paglitaw ng mga buk0l sa katawan

Ang paglitaw ng mga bukol sa iba’t ibang parte ng katawan ay isang nakaka-alarmang senyales. Ngunit hindi naman sinasabi na ang lahat ng mga ito ay mapanganib. Mas mabuting ipasuri ang mga ito kung hindi sigurado at upang matiyak ng inyong doktor kung ano ang nagdudulot ng mga ito.
2. Matinding paglalagas ng buhok

Normal lang na malagas ang ating buhok. Tinatayang 100 hibla ng buhok ang nalalagas araw-araw dahil napapalitan naman ito ng mga bagong buhok. Ngunit kung napapansing numinipis at nakakalbo ang iyong buhok ay dapat na imonitor ito at ipasuri dahil maaaring may problema sa iyong hormones o kaya ay may problema sa iyong endocrine system.
3. Biglaang pagkaranas ng kahirapan sa paghinga

Ang kakulangan o kahirapan sa paghinga ay maaaring maranasan ng mga taong may panic attacks. Ngunit sa iba, hindi ito dapat balewalain dahil maaaring senyales ito na may problema ka sa iyong respiratory system o sa puso.
4. Discoloration sa iyong balat

Minsan ang mga ginagamit na beauty products ang nakakapagdulot ng iritasyon o pagbabago sa ating balat. Ngunit dapat na malaman na kapag ang iyong balat ay naninilaw ay maaaring senyales ng problema sa iyong atay.

5. Sugat na hindi gumagaling

Ang sugat na hindi gumagaling ay dapat na agad ipinapasuri sa doktor dahil ang mga ito ay maaaring dapuan ng imp*ksyon. Isa itong nakakaalarma senyales dahil maaari itong senyales ng isang k****r sa balat.

+ There are no comments

Add yours