6 Na Senyales Na Ang Inyong Atay (Liver) Ay Puno Ng Dumi At Kung Dapat Mo Na Ba Itong Idetoxify


Ayon nga sa isang komersyal, “Be a liver lover.” Ang atay o liver ay ang organo sa na responsable sa paglilinis ng katawan laban sa mga masasamang toxins at waste products. Ito rin ay may mahalagang tungkulin sa metabolismo.
Ang ating atay ay nagpo-produce ng bile, isang fluid na tumutulong sa pagtunaw na pagkain partikular ang mga fats. Kapag ang iyong atay ay inyong pinabayaan, maaari itong masira at magdulot ng komplikasyon. Kaya upang maiwasan ito, narito ang mga senyales na dapat mong bantayan upang malaman kung puno na ng dumi ang iyong atay. 
1. Paninilaw ng mata o balat 

Ang kondisyong ito sa medikal na termino ay tinatawag na jaundice. Ito ay ang resulta ng by-product na bilirubin na dapat ay nailalabas sa pamamagitan ng bile. Kung ang iyong atay ay damaged, hindi ito makakapaglabas ng bile at ang resulta ay pagdami ng bilirubin sa ating dugo na siyang nagdudulot ng paninilaw ng mata at balat.
2. Pagpa-pasa

Ang atay ay responsable sa produksyon ng blood clotting factors. At ang resulta ay madaling pagpa-pasa  ng katawan.
3. Pagsak!t ng tiyan

Ang namamagang atay ay maaaring magdulot ng pressure sa paligid nitong mga organs at mga ugat. Kaya naman ito ay nagdudulot ng pagkirot, mabigat at hindi komportableng pakiramdam sa bandang abdominal area.
4. Ascites

Ang ascites ay ang pagkakaroon ng fluid sa build-up sa mga nakapaligid na organs sa tiyan. Nangyayari ito dahil sa liver dysfunction. Ang resulta nito ay ang paglobo sa parte ng tiyan kung saan malapit ang iyong atay.
5. Matinding pagkahapo/ pagkapagod

Ang atay ang pinaka-importanteng organ na responsable sa detoxification process. At kapag nawalan ito ng tungkulin, dadami ang build-up ng mga masasamang substansya sa ating katawan at magreresulta sa hindi maipaliwanag na pagkapagod kahit na ito ay iyo nang itinulog.
6. Problema sa utak at pag-iisip

Kung ang katawan ay overloaded na ng toxins, nagdudulot din ito ng komplikasyon sa utak partikular na sa konsentrasyon, pagkalito, at pag-iisip.

+ There are no comments

Add yours