Ito ang Katakot-Takot at Kakaibang Tradisyon na Isinasagawa sa Ibang Parte ng Mundo!

Ang bawat kultura at relihiyon sa buong mundo ay may mga natatanging tradisyon na ginagawa na naiiba. Ang iba sa mga tradisyon ay tinutulungan tayo na mapanatili at maalala ang ating pinanggalian at pinapaman para sa susunod pang henerasyon upang hindi makalimutan. Ngunit ang iba sa mga tradisyon na isinasagawa ay maiisip natin na katawa-tawa na lamang at ang iba ay maaring hindi ka maging komportable dito. 

Alamin dito ang ilan sa mga katatakot-takot at hindi pangkaraniwang tradisyon sa mundo: 

1.The Festival of Piercings


Ang pagdiriwang na ito ay popular sa South India at South East Asia. Ang kaganapan na ito ay ang pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang Panginoong Marugan laban sa isang demonyo. Gumagamit ang mga tao ng matatalim na bagay upang butasin ang iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan. May mga iba din na gumagawa ng mga matindi at mapanganib na mga gawain tulag na lamang ng paghila ng mga kotse gamit ang mga kawit na napierced sa kanilang mga likod.

2. Ang Pagtapon ng Sanggol
Isa sa mga mapanganib at lumang tradisyon ng mga taga Karnataka, India ay ang pagtatapon ang sanggol. Pinaniniwalaan na kung ang isang sanggol ay itinapon mula sa balkonahe 30 metro mula sa lupa, ay magdudulot ito ng swerte sa pamilya. Sinasalo naman nila ang sanggol na may isang pirasong tela na hawag ng apat na tao na nakatayo mula sa ibaba. 

3. Ang Tradisyon ng Pagdating ng Edad ng mga Amazonian 


Ang tradisyong ito ay ginagawa ng isang tribo sa amazon na kilala bilang “Satere-Mawe”. Upang mapatunayan ang pagkalalaki ng isang batang lalaki pag siya ay humantong na sa pagtanda, dapat silang sumailalim sa isang torturous task, kung saan ang mga batang ito ay kailangang manghuli ng mga bullet ants. Ang mga ito ay pinananatili sa woven mitts. Nakuha ng mga langgam na ito ang kanilang pangalan sa kanilang nakakamat@y na kagat, sinasabi na ang sak!t na dulot ng kagat nito ay maihahambing sa sak!t na sanhi ng isang bala. Susuotin ng mga lalaking ito ang mitts na puno ng mga langgam na ito at kailangan nilang sumaya ng tuloy-tuloy sa loob ng sampong minuto. Ang sayaw ay kinakailangan upan maabala ang kanilang mga isip mula sa sak!t. 4.Ang Pagkain ng mga Pat@y

Isa sa mga tradisyon na isinasagawa ng mga Yanomami Tribe sa Amazon Rain Forest ay ang pagkain ng pat@y. Pinaniniwalaan nila na ang pat@y ay hindi daapt inililibing, sa halip ay wala dapat na pisikal na labi ng kanilang mga katawan ay matitira sa mundong ito. Kaya kinakain nila ang ang abo ng kanilang mga pat@y at hindi ang laman. Iniisip nila na ang kaluluwa ng mga pat@y ay mananatili kasama nila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritwal na ito.

5.Ang paghahanap ng Pag-ibig ng mga taga Bhutan 

Isang tradisyon sa Bhutan kung saan pinapayagan ang mga lalaki na pumunta sa bahay ng isang babae at painitin ang gabi kasama ang babae. Kapag nahuli sila habang ginagawa ito ang kasala ay sapilitang magaganap. Lahat ng myembro ng pamilya ay natutulog lamanag sa isang karaniwang silid.

+ There are no comments

Add yours