Ito ang mga Maaaring Idulot sa Kalusugan ng Paggamit ng Cellphone Habang Nasa Banyo!

Madalas nating gamitin ang ating mga cellphone kahit saan man tayo magpunta. Kadalasan sa atin, kahit tayo ay nasa banyo o restroom ay hawak pa din natin ang mga gadgets na ito. Marahil ang iba ay may importanteng rason para gamitin ang mga cellphone, subalit hindi pala maganda sa kalusugan na gamitin ito habang nakaupo sa kubeta.

Anuman ang dahilan ay maaari itong maging masama sa kalusugan. 

Ayon kay Dr. Anchita Kamakar, dahil karaniwang gawa sa goma ang phones cases ay mas lapitin ito ng mga bacteria gaya na lamang ng salmonella, E. coli at Shigella na karaniwang nakukuha sa mga maduduming lugar na maaaring maging sanhi ng malalang at seryosong sak!t. Isa pang rason ay ay maaari din itong makaapekto sa utak, mata at spine ng tao. 

Kaya narito at tunghayan natin ang mga epekto kung ipagpapatuloy ang paggamit ng cellphone habang nakaupo sa toilet ng banyo:

1. Pagkahilo 

Dahil sa matagal na pag-upo habang nakayuko ay nakatingin sa smartphone ay magiging kulang ang pagdaloy ng dugo sa utak kaya’y kung minsan pagkatapos tumayo ay mararamdaman mong umiikot ang paligid at nandidilim ang paningin.
2. Dry eye syndrome 

Dahil karamihan ng CR ay hindi masyadong maganda at maliwanag ang ilaw at isa ito sa dahilan kung bakit natutuyo ang mata at maaari pang magdulot ng ibang komplikasyon.

3. Cervical Disc Herniation o Hernia 

Dahil sa pagyuko habang gumagamit ng smartphone ay maaari itong makaapekto sa spine at mauwi sa cervical disc herniation. Ito ay isang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng depekto sa spine. 
4. High Blood pressure at heart attack 

Dahil sa hindi karaniwan at maayos na posisyon ay maaari nitong maapektuhan ang cardiovasculat system, lalo na ang puso. Maaari itong mauwi sa syncope, na kung saan ay hindi sapat ang pagdaloy ng dugo sa puso at kalaunan ay maaaring mauwi sa heart attack.

6. Haemorrhoids 

Maaaring mgresulta sa haemorrhoids ang matagal na pag-upo sa toielt bowl dahil nababanat at namamaga ang ugat sa ating pwerta.


7. Osteoarthritis 

Kapag ginagamit natin ang ating smartphone habang tayo ay nasa CR, malaki ang porsyento na mas tumatagal tayo dahil nalilibang tayo at hindi natin namamalayan ang oras. Dahil dito ay mas nagkakaroon ng pressure sa ligaments at joints sa buto habang nakaupo at nakayuko na sa kalaunan ay maaaring mauwi sa arthritis. 


+ There are no comments

Add yours