5 Healthy Benefits ng Pagkain ng Cucumber Na Kailangan Ninyong Malaman
Madalas natin isipin na ang cucumber ay isang uri ng gulay, ngunit maniwala kayo sa hindi na ang cucumber pala ay isang uri ng prutas. Ang cucumber ay nagtataglay ng mga nutrients at pati narin mga plant compounds at antioxidants na nakakatulong manggamot o maiwasan ang mga ibang kondisyon na maaring makasama sa katawan.
Karagdagan pa dito, ang cucumber ay nagtataglay ng low calories at naglalaman ng sapat na amount ng tubig at soluble fiber na ideal sa hydration ng katawan at nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Ang artikulo na ito ay naglalaman ng iba pang mga benepisyo na maidudulot ang pagkain ng cucumber.

1. Malakas ito sa Nutrisyon
Ang cucumbers ay may low calories ngunit mataas  ito sa mga importanteng bitamina at minerals na kailangan ng katawan. Karagdagan pa dito na ang cucumber nga ay may high content ng water. Sa katotohanan, ang cucumber ay nagtataglay ng 96% ng water. Para makuha lahat ng nutrisyon ng cucumber, mainam na kainin ito ng hindi nakabalat. Ang pagbabalat ng cucumber ay nakakapagpabawas ng fiber nito kabilang na ang iba pang mga bitamina at minerals na taglay nito. 
2. Maaring Makatulong sa Hydration
Ang water ay crucial sa isang katawan upang ito ay mag function, at gumawa ng mga importanteng roles at duties sa pang araw araw. Ito ay kabilang sa mga proseso tulad ng temperature regulation at ang pag transport ng mga waste products at nutrients. Sa makatuwid, ang propoer hydration ay maaring makaapekto sa ating performance hanggang sa ating metabolismo.
3. Maaring Makatulong sa Pagbaba ng Timbang
Ang cucumber ay maaring makatulong sa pagbaba ng timbang sa iba’t ibang paraan. Ang one cup nito ay mayroon lamang 16 calories habang ang 11 ounce cucumber naman ay mayroon lamang 45 calories. Sa makatuwid, maaring kumain ng madaming cucumber na hindi kailangan managamba sa pagdagdag ng timbang.

4. Pinapababa Nito ang ating Blood Sugar
Ayon sa mga eksperto, nagkaroon ng several animal at test tube studies na nakapagpatunay na ang cucumber ay nakakatulong pababain ang sugar level ng ating katawan. 
5. Nakakapagpromote ito ng Regularity
Ang pagkain ng cucumber ay maaring makatulong sa pagayos ng bowel movements. Ang dehydration ay isang factor para sa pagkakaroon ng constipation dahil ito ay nakakapag alter ng iyong water balance at nagpapahirap sa pagdaan ng ating stool. Ang pagiging hydrated ay nakakapag improve ng stool consistency. Dagdag pa dito na ang cucumber ay mayroong fiber na nakakatulong din sa bowel movements. 


+ There are no comments

Add yours