5 Uri Ng Pananak!t Sa Katawan Na Kailangan Ng Agarang Atensyon


May mga iilang pananak!t sa katawan na ating nararanasan na hindi naman nangangailangan ng agarang atensyon dahil hindi naman ito senyales ng isang seryosong isyung medikal. Ngunit hindi lahat ng mga ‘minor pains’ ay dapat na lamang binabalewala.
May ilang uri ng pananak!t na senyales na pala ng isang kondisyong hindi mo dapat pinapabayaan. Ang masinsinang pagsusuri sa sak!t na iyong nararamdaman ay makakabuti upang matiyak kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Kaya narito ang 5 klase ng pananak!t na kailangang pagtuonan ng pansin at bigyan ng agarang atensyon.
1. Leg cramps o pulikat sa paa

Ang pulikat sa paa ay maaaring magpakita ng mild na sintomas lamang na dulot ng maling posisyon sa pagtulog, dehydration, maling footwear na ginamit, overworked na mga muscles, etc. Ngunit ang nakakapangamba dito ay maaaring ito na pala ay senyales ng DVT o deep vein thrombosis.
Ang DVT ay isang kondisyson na kung saan nagkakaroon ng blo0d clot sa isa o mas marami pang mga ugat sa paa. Ang clot ang pumipigil sa pagdaloy ng dugo kaya nagdudulot ng pulikat o pananak!t. Upang matiyak na hindi ito DVT ay makakabuting magpasuri upang malaman ang dahilan ng iyong pulikat.
2. Biglaang chest pain o pagsikip ng dibdib

Ang pagsak!t o pagsikip ng dibdib ay kailanman hindi magandang senyales dahil ito ay malapit sa ating puso. Ito ay maaaring senyales ng atake sa puso, pagkabara ng ugat, o di kaya ay pulm0nary emb0lism. Kung naranasan ito, makakabuti kung sumailalim sa mga tests upang malaman ang dahilan ng pagsak!t ng iyong dibdib.
3. Matinding pagsak!t ng ulo

Ang mga pagkirot ng ulo ay iba-iba ang klase. Mayroong mild na pananak!t at mayroong ding dahil sa migraine. Ngunit kung ang pananak!t ng ulo ay may kasamang pagsusuka, double vision, o di kaya ay stiff neck, agad itong ipasuri dahil maaaring sintomas ito ng ruptured aneurysm isang malalang kondisyon na mapanganib sa buhay ng isang tao.

4. Lower Back Pain

Ang lower back pain ay maaari ang pwedeng ibig sabihin. Maaari ito ay dahil sa maling posisyon sa pagtulog, poor posture, pagbubuhat ng mabibigat, o di kaya ay kidney stones. At ang pagkakaroon ng kidney stones ay kailangan ng agarang medikal na atensyon dahil pwedeng lumala ang iyong kondisyon kung ito ay itong pinabayaan. 
5. Matinding pagkirot ng puso tuwing may dalaw

Normal ang magkaroon ng ‘period cramps’ tuwing may regla. Ngunit hindi normal kapag ang pananak!t na iyong nararanasan ay umaabot na sa 8-10 intensity scale. Maaaring senyales ito ng end0metriosis, isang kondisyon na kung saan ang iyong period lining ay napupunta sa ibang parte  ng katawan kesa dapat na nailalabas. 
Kapag napansin ang senyales na ito ay siguraduhing magpasuri agad sa iyong doktor. 

+ There are no comments

Add yours