Limang Benepisyo ng Paghiga sa Sahig at Kung Bakit Ito Maganda Para sa mga Buto

Ang pagtulog ay isang natural na pamamaraan upang mapaginhawa ang ating pakiramdam. Marami itong maidudulot na maganda sa ating kalusugan. Sa paraan na ito natutulungan na maging malusog ang ating puso, kaisipan, pangangatawan at iba pang mga benepisyong hatid nito.

Higit pa rito, ang pagtulog sa sahig ay isang napakagandang gawain upang mas mapahusay at mapabilis ang proseso ng paggaling sa karamdaman. Kaya naman, ihahatid sa inyo ng artikulong ito ang benepisyong makukuha mula sa paghiga sa sahig at kung ano ang magandang maidudulot nito sa ating pangangatawan. 

Isang pangkaraniwang gawain na ng mga hapon, korean, at chinese ang paghiga sa sahig. Maaari itong subukan kung sa palagay mo hindi ka makatulog ng maayos. At sa unang subok na gawin ito, madaling mararamdaman ang resulta na makapagbibigay ng kaginhawan sa pakiramdam. Kung saan makakatulog na ng mabuti ang taong gagawa ng gawaing ito. 

Ito ang mga benepisyong maidudulot ng pagtulog sa sahig para sa ating katawan ay ang mga sumusunod:1. Nakakatulong sa pagtanggal ng sak!t sa likod

Napakadali para sa ating likod ang paghiga sa sahig. Bukod pa rito napapadali ang ating pagtulog dahil sa kaginhawaang mararamdaman. Kung ikaw ay isa sa mga nakakaranas ng pananakit ng likod dahil sa kapaguran sa trabaho o ano mang gawain na nakapagdudulot ng pangangalay at pananak!t sa ating likod, balikat, bewang at tagiliran napakagandang gawin ang pagtulog sa sahig. Kung matutunamg isama sa inyong kasanayan ang gawaing ito, matutulungang maging maayos at mapabuti ang kalagayan ng ating gulugod. 


2. Nakakatulong para ating bewang 

Ang pagsanay sa iyong sarili sa paghiga sa sahig ay may magandang maihahatid para sa ating bewang. Kung ikaw ang taong nawawalan ng timbang at hindi maayos ang postura, makatutulong ito sa iyo. Dahil ang paghiga sa sahig ay may kakayahang masaayos ang pagkakahanay ng pinoproblemang balakang. 

3. Nakakawala ng sak!t sa ating balikat at leegAng hindi maayos na pagkakahiga sa tuwing natutulog ay nagdudulot ng karamdaman sa ating katawan. Halimbawa na lamang ng pagkakaroon ng hindi maaayos na postura sa ating balikat na nagdudulot rin ng hindi maayos na pagkakahanay nito. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng hindi magkahanay na balikat, ang lahat ng bigat at sak!t ay mahuhulog sa ating batok, leeg at likod. Ang problemang ito ay maaaring maramdaman ng madalas. Sa bawat araw ay maaaring palala ng palala. Kaya naman ang paghiga sa sahig ay maaaring makatulong sa iyo dahil ito ay maaaring maghatid ng pagsaayos ng ating mga buto sa katawan.

4. Nakakabuti sa ating posture

Karamihan na ng mg tao ngayon ay nakahiligan na ang mga malalambot na higaan. Ngunit alam mo ba na ang sobrang lambot na higaan ay maaaring magdulot ng maling posisyon sa iyong pagtulog? Sa kabilang banda, ang pagtulog sa sahig ay makatutulong sa iyong katawan upang maging maaayos ang posisyon ng inyong mga buto sa pagtulog. Kaya naman mapapabuti nito ang alignment ng ating katawan na siyang maghahatid ng tamang postura.

5. Mayroon itong calming effect 
Nakakaramdam ka ba ng stress, pagod, o ano mang gumugulo sa inyong isipan at gusto mong marelax ang iyong isip? Subukang gawin ang paghiga sa sahig o pagtulog. Dahil ito ay may hatid na nakakapagpakalma sa isip ng tao, nakakarelax, nakakapagpaginhawa ng pakiramdam at napakaganda pa nito para sa ating katawan. Nakatutulong sa pisikal, emosyonal at pati na rin sa kalusugan.

+ There are no comments

Add yours