Limang Gawain na Nakaugalian sa Araw-araw na Hindi Maganda sa Kalusugan
Sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog ay may kaniya kaniya tayong mga routine na ginagawa. Ngunit halos karamihan sa ating gawain sa araw-araw ay magkakatulad lamang. Gaya na lang ng pagkagising sa umaga, Nariyan ang kakain tayo, maliligo, magtoothbrush at mag-aayos sa sarili.

May mga nakaugalian na rin tayong ginagawa na hindi natin namamalayan o alam kung nakabubuti ba ito sa ating kalusugan. Kaya naman sa artikulong ito ay tatalakayin natin ang mga limang bagay na madalas na ginagawa natin. Ngunit hindi na pala ito nakabubuti sa ating kalusugan. Alamin kung ano ang mga ito.
Limang nakaugalian sa araw-araw na gawain na nagdudulot ng hindi maganda sa ating kalusugan:

1. Paggamit ng Alarm Clock
Karaniwan natin itong ginagawa upang magising sa eksaktong oras na itinalaga sa iyong sarili para hindi ma-late sa iyong trabaho, paaralan o ano pa mang mga kailangan na puntahan o gawin sa araw-araw. Ngunit alam mo ba na hindi ito nakabubuti sa development ng inyong sarili at kalusugan. Ayon sa pag-aaral ang biglaang pagkagising ay hindi maganda sa ating sarili dahil maaari itong magdulot ng pagkaatake sa puso. Dahil sa biglaang pagtunog ng iyong orasan ay magugulat ka na lamang mula sa mahinbing na pagtulog at magigising. Kaya naman hindi ito malayong maging dahilan ng pagkaroon ng sakit sa puso na magiging sanhi ng pagkaatake.

2. Pagligo ng dalawang beses sa isang araw

Sa tuwing malamig ang panahon ay madalas na nilalagyan natin ng mainit na tubig ang ating panligo. Ngunit kung gagawin ito sa pang araw-araw at sa tuwi-tuwinang maliligo ay hindi ito maganda sa ating katawan. Dahil ayon sa mga dalubhasa nakapagdudulot ito ng pagkatuyot ng balat at pagbibitak-bitak ng ating balat.

3. Sobrang pagtulog 

Kailangan ng ating katawan ang pagtulog ngunit sabi nga nila ang labis ay nakakasama sa ating kalusugan. Kaya naman ang sobrang pagtulog ay siyang naglalapit sa atin patungo sa kapahamakan. Ayon sa pag-aaral ang walong oras na pagtulog ay sapat na para mabawi ang pagod sa maghapong nagawa. Ngunit ang alam ng karamihan, kung mas mahaba pa ang igugugol na oras ng pagtulog ay siyang mas ikakasigla ng ating katawan. Taliwas ito sa ating alam dahil ang labis na pagtulog ay siya naman pagtaas ng tiyansa na maranasan ang stroke o atake sa puso. 

4. Pag sisipilyo agad pagkatapos na pagkatapos kumain

Karamihan sa atin pagkatapos kumain ay nagsisipilyo na kaagad para malinisan ang mga ngipin. at sa kadahilanang maiwasan ang mabahong hininga at pagkasira ng ngipin. Ngunit alam mo ba na ang gawaing ito ay hindi maganda para sa ating ngipin. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa kailangan na magpalipas muna ng tatlumpung minuto bago ito linisan. Dahil maaari itong maging sanhi ng paglambot ng enamel sa inyong ngipin na maaaring magsanhi ng pangingilo.

5. Pagbahing ng malakas na hindi tinatakpan ang bibig
Naisasawalang bahala natin ang pagtakip sa ating bibig sa tuwing nakakarinig ng pagbahing ng taong nalalapit sa atin o kaya naman tayo mismo. Ang kaugaliang ito ay hindi maganda para sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil ang bakteryang lumalabas mula sa pagbahing ng isang tao ay madali lamang kumalat sa hangin at mailipat sa atin o sa kahit na sino man. Kaya naman sa tuwing bumabahing ay mainam na takpan ang iyong bibig para sa mas maayos na kalusugan nbg iba at sa iyong sarili.

+ There are no comments

Add yours