Limang Rason at Epekto sa Kalusugan Kung Bakit Kailangan mo ng Bakasyon sa Trabaho!

Karamihan sa mga nagtratrabaho ay wala nang oras para sa bakasyon. Lalo na sa mga panahon na sobrang busy sa trabaho at maraming kailangang tapusin. Madalas na hindi malaman kung ano ang uunahing tapusin na gawain upang marelax na ang isip at katawan. 

Kaya naman kailangan para sa mga taong nakakaranas ng stress sa trabaho, pamilya o ano pa mang ga isiping nakakapagpabigat ng nararamdaman ay ang bakasyon. Hindi masamang magpahinga sa oras na nakakaranas ng sobrang pagkapagod. Bagkus, nakakatulong pa ito sa kalusugan ng isip at katawan. Ang pagbabakasyon ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo, nakapagpapaginhawa ng kaisipan, at nagpapalakas ng pangangatawan. Bukod pa rito, natutulungang mas mapatibay ang konsentrasyon sa trabaho, dedikasyon, at positibong pananaw. 

Sa mga panahong ito, hindi lamang pangsariling kalusugan ang iyong nabibigyan ng oras at importansiya dahil kasama na rito ang kasiyahang makasama ang pamilya at mabigyan ng oras ang isa’t isa. Kung ikaw ang uri ng tao na walang oras para huminga sa napakadaming isipin sa buhay ay hindi ito maganda para sa iyong kalusugan. 
Kaya ang artikulong ito ay magbibigay ng karagdagang rason sa iyo upang makumbinsi ang sarili na mabigyan ng panahong huminga, magrelax ang katawan at magkaroon ng mapayapang kaisipan. Mga rason kung bakit kailangang bigyan ng panahon ang iyong sarili na makapagpahinga sa gawain. 

1. Bababa ang stress levels sa iyong katawan

Minsan o madalas sa mga panahon na nakakaranas ng stress at pressure sa trabaho ay napakahirap makakita ng maliwanag na kaisipan para masagot ang mga problemang pinagdadaanan. Gayunpaman, sa mga ganitong sitwasyon ay napakainam na magbigay ng panahon o kahit maikling panahon sa iyong sarili dahil lubos itong makatutulong sa iyo upang bumalik ang talas ng isip, lakas sa trabaho at magampnan ng maayos ang iyong trabaho pati na rin ang pamamaraan sa iyong buhay. Nakapagbibigay rin ito ng positibong pananaw sa buhay.
2. Mas magiging satisfied ka sa iyong trabaho

Ang malaman na nauunawaan ng iyong boss ang kahalagahan ng iyong personal na buhay ay mas magbibigay ito ng pakiramdam sa iyong sarili ng pagpapahalaga. Sa katunayan, nagsisilbi itong pahiwatig na ang pagiging malayo sa opisina ng isang saglit ay lubos na nakatutulong sa mas maayos na teamwork at nagpapalakas ng moralidad ng mga empliyado. Kaya naman ang miyembro ng isang team sa trabaho ay mauuwi sa pagtutulungan, at positibong kaisipan. Isama na rin ang maayos na pakikitungo sa isa’t isa.

3. Makakatulong upang mas maging concentrated at focus sa trabaho

Sa pagbalik sa trabaho mula sa isang bakasyon magugulat ka na lang sa iyong sarili na mas magiging malakas ang iyong focus at konsentrasyon sa iyong pagtratrabaho. Ang pagbibigay ng paghinga sa trabaho ay naghahatid ng magandang dulot sa iyong gawain at pagtitiwalas sa sarili. May kakayahang harapin ang lahat ng mga pagsubok sa trabaho ng may maliwanag at kalmadong kaisipan.

4. Mas magiging healthy ang inyong kalusugan
Ayon sa pananaliksik ang mga taong walang oras sa sariling magbigay ng pangiha sa kanilang trabaho ay nakapagdudulot ng depression. Ngunit hindi lamang iyon kung hindi maaaring magdulot ng pagkaatake sa puso, at mga ilang mga sakit. Kaya naman ang pagbabakasyon ay naghahatid ng mas pagganda ng kalusugan para sa ating pisikal na kaanyuan, isip at katawan. Kung ikaw ay nakararanas ng stress ay mainam na bigyan ng oras ang iyong sarili upang guminhawa ang pakiramdam at isip.

5. Mas mararamdaman mo na mas importante ang pamilya kaysa trabaho

Madalas sa ating pag-uwi ay nakakaramdam ng kapaguran mula sa trabaho. Kung minsan wala nang oras para magbonding ang pamilya dahil sa kawalan na ng lakas. Sa gustuhing magpahinga na kaagad upang bumalik ang kalakasan ng katawan. Kaya naman ang mga miyembro ng pamilya ay nawawalan na ng panahon sa isa’t isa. Ngunit kung bibigyan ng panahon na magbakasyon mula sa isang pagod na trabaho ay magiging masaya ang pamilya. Magbibigay ito sa pamilya ng komunikasyon, kasiyahan, at oras na magkakasama. Napakasarap na kasama ang pamilya kaya mainam lamang na bigyan ng panahon ang mga ito. Pati na rin ang iyong sarili.

+ There are no comments

Add yours