Anim na Home Pregnancy Test na Makikita sa Bahay Upang malaman kung ikaw ay Buntis

Karaniwang problema ng mga kababaihan ang pagkadelay ng kanilang period o dalaw. Ang unang pumapasok sa kanilang isipan sa tuwing sila ay nadedelay ng menstruati0n ay ang posibilidad na baka sila ay buntis. Subalit bago pa man ito, maraming sanhi ng pagkadelay ng inyong period. Kung ang inyong period ay lumagpas na sa 45 days ay may posibilidad na may mali na sa inyong hormones o kaya naman buntis na ito. 

Maaaring makatulong ang anim na home pregnancy test na ibabahagi ng artikulong ito. Upang malaman basahin ang kabuuan.

Narito ang mga gamit sa bahay na maaari mong gamitin upang malaman kung ikaw ay buntis:

Paalala sa paggawa nito at kagamitan: -Maghanda ng malinis at tuyong plastic na lalagyanan, kutsara, at spatula

-Maghintay ng lima hanggang sampung minuto para malaman ang resulta 
-Gawin ito ng ilang beses nang sa gayon may pagbatayan ng iba pangresulta. Dahil minsan sa unang subok ay hindi lahat tama ang resulta.

-Tiyakin ang tamang dami ng ihi para maging maayos ang resulta nito. 


-Sa paggawa sa hakbanging ito, ilagay sa maayos at patag ang sample test upang hindi maalog at makita ang tamang resulta.

Anim na Home Pregnancy Test na pwede mong subukan:

1. Bleach 

Sa pamamagitan ng bleach ay malalaman kung buntis ang isang tao. Kaya nitong tumugon sa presensya ng HCG hormone sa ihi ng babae. Kaya naman maglagay ng dalawang kutsarang bleach sa isang malinis na lalagyanan. Ipatak ang unang ihi pagkagising sa umaga ng kasing dami ng bleach. Hintayin ang resulta ng lima hanggang sampung minuto. Sa loob ng ilang minuto, kung makikitang walang pagbabago, nangangahulugan itong negatibo ang resulta. Ngunit kung nagsimula itong nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng bula, postibo ang resulta. Magsuot ng gloves at mask. Gawin ito sa isang malawak na lugar upang maiwasan malanghap ang amoy nito.2. Toothpaste 

Pangalawang paraan ang toothpaste upang malaman ang resulta ng bumabagabag sa iyong kalooban. Kumuha ng puting toothpaste at ilagay sa isang malinis na plastic na lalagyanan. Idagdag ang iyong ihi na kasing dami ng toothpaste na iyong inilagay. Pagmasdan ito kung magkakaroon ng reaction. Kapag makikitaan ng pagbabago ng kulay na parang isang asul at nagsimulang bumula ay malamang magiging kaisa ka na sa mga butihing Ina. Samantalang, sa pagmamasid hindi nakitaan ng ano mang reaction at pagbabago ay negatibo ang resulta nito.

3.Asukal

Hindi lamang panghalo ang asukal sa mga sangkap ng pagkain at inumin dahil maaari itong gamitin bilang istrumento sa pagalam kung buntis ba ang isang tao. Pinaka-kilala ito sa mga home pregnancy test. Kapag ang asukal ay hinaluan ng ihi at hindi nalusaw malamang naglalaman ito ng pregnancy hormone. Mag lagay ng ilang kutsarang asukal sa isang plastic na lalagyanan. Magpatak ng ihi sa ibabaw ng asukal. Tignan ng mabuti kung sa pagpatak ng ihi ay natunaw lang ang asukal, nagreresulta ito ng negatibo. Ngunit kung nagkaroon ng pagbuo at tipak ay isang napakasayang positibong resulta.

4. Soap Bar 


Ang sabon ay karaniwan nating ginagamit pangaraw-araw. Ngunit sa ating tatalakayin ay gagamitin ito upang malaman kung positibong buntis ang isang tao o delay lamang sa kaniyang r3gla. Magtunaw ng sabon at ilagay ito sa isang lalagyanan. Kasabay nito maglagay ng ihi sa ang mga sample na lalagyanan. Kasunod nito, ipatak ang tinunaw na sabon. Positibo ang resulta kung ang likido ay nagsimulang bumula at nagkaroon ng bula. Ngunit kung walang nakitang pagbabago ay negatibo iyo. 


5. Sukang puti

Sa iyong kusina makikita ang isang sangkap na magagamit sa iyong pag-alam at pagtuklas kung ikaw ba ay buntis. Isa ang suka sa ilang instrumento ng paggaw sa home pregnancy test. Kaya naman sa pagtiyak kung tama ba ang iyong kutob o haka-haka lamang ay subukan ng gawin ito. Sa isang malinis at malinaw na lalagyanan ilagay ang puting suka. Kasunod nito ang iyong ihi. Pagmasdan at magmasid ng ilang minuto. Napansin mo ba na nag-iba ang kulay ng iyong pinagsamang ihi at suka. Nagbago na ito na parang kulay berde, nagpapatunay na ang resulta nito ay positibo. Ngunit ang walang reaction na pagexamin ay negatibo. 


6.Baking Soda


Sa pamamgitan ng baking soda malalaman kung ang iyong ihi ay naglalaman ng isang pregnancy hormone. Paghaluin ang dalawang kutsarang baking soda at isang kutsarang ihi. Positibo ang resulta kung ito ay nagkaroon ng sagitsit at pagbubula. Samantalang, negatibo ang walang ano mang pagabbago.

+ There are no comments

Add yours