Apat na Rason Kung Bakit Masama ang Madalas na Pagsuot ng Tsinelas!

Hindi na bago sa atin ang pagsuot ng mga flip flops. Kahit ano mang oras ay madalas natin itong isinusuot. Dahil sa magaan itong isuot, presko at madaling bitbitin ay napaka-karaniwan ang gamit na ito para sa ating kagamitan sa pangaraw-araw. 

Ngunit alam mo ba na may hatid itong panganib sa kalusugan ng ating mga paa? Nakakagulat malaman na napakadelikadong kagamitan pala nito para sa atin. Kaya naman ibabahagi ng artikulong ito kung ano ang maaaring mangyari sa ating mga paa sa madalas na paggamit ng mga flip flops na kasuotan. 


Madalas bang sumak!t ang iyong mga paa at nakakaramdam ng pagkirot? Maaaring dulot ito ng pag susuot ng mga flip flops o tsinelas. Ayon sa mga experto ang pagsusuot nito, ay nagkakaroon ng pagpatag ng mga paa na umaabot sa maling posisyon ng mga buto. Hindi dapat mangyari ang ganitong posisyon sa ating mga paa dahil nawawalan ito ng suporta.
 


Narito ang maaaring idulot ng madalas na pag-suot ng tsinelas:1. Plantar Faciitis 


Ito ang unang kondisyon na idudulot sa iyo ng pagsuot ng flip flops. Nagsasanhi ito ng implamasyon ng tissue sa gitna ng ating paa. Kaya walang duda na madalas makaramdam ng pananak!t sa paa. Maaaring maranasan ang pananak!t nito sa unang tapak ng pagkagising sa umaga. Kalaunan mawawala ito ngunit muling mararamdaman ang pananak!t nito matapos ang isang mahabang lakad, matagal na pagtayo, at pag-upo.

2. Hammer Toe

Nahihirapan ang ating mga paa sa tuwing nagsusuot ng mga tsinelas. Sa tuwing naglalakad tayo kailangan nating kontrolin ang kapit ng paa sa ating suot na tsinelas. Kaya naman habang tumatagal ang paglalakad ay siya ring higpit ng pagtratrabaho ng ating paa sa paghawak sa ating kasuotan. Kung napapansin mo sa inyong mga paa na nakabaluktot ito na paitaas maaaring ito na ang kondisyong tinatawag na hammertoe. 3. Sanhi ng pagkadulas

Madalas sa pagsusuot ng tsinelas ay hindi sinasadyang nagiging sanhi ito ng pagkadulas ng isang tao. Maaaring dahil sa pagluwag ng dahon sa tsinelas o kaya naman makinis ang balat nito. Napakasak!t sa tuwing natatapilok kapag suot ito. Wala pa itong ano mang proteksyon para sa bukong-bukong ng ating mga paa. Gayunpaman, hindi rin mailalayo na masugat ang ating mga paa sa mga matutulis na batong maaapakan. 

4. Madaling kapitan ng bacteria

Ayon sa mga pag-aaral, maraming matatagpuan na bakteria mula sa mga tsinelas. Bakit? Dahil madali lamang itong makapitan ng mga alikabok, dumi at maaaring dahil na rin sa hindi paglilinis nito. Kaya naman bawat paggamit ng iyong tsinelas ay kailangan na nilisin ito dahil ang mga bakteriang nakakapit mula rito ay maaaring kumapit sa iyong paa na hindi nalalayong maging sanhi ng pagbaho nito at magkroon ng impeksy0n ang mga kuko.

+ There are no comments

Add yours