Ito ang Mabisang Paraan Upang Matanggal ang Nerbyos na Mapanganib sa Kalusugan!


Ang nerbyos ay maaaring maiugnay sa anxiety o panic attack at post traumatic dis0rder. Dahil ang mga taong dumaranas nito ay kaparehas lamang na makaramdam ng takot, pangamba, pagkabahala, lungkot at kaba. Ito ay isang kondisyon sa isip ng tao. Ang pagkakaroon nito ay posibleng galing sa sitwasyon na ating nararanasan. Gayunpaman, karamihan ng pagkaramdam ng nerbyos ay kusang nawawala nang hindi mo namamalayan. 


Ngunit kung ito ay madalas maramdaman at hindi humuhupa ay mainam na magpakonsulta sa isang dalubhasa upang bumuti ang iyong kalagayan. Kung ikaw ay isa sa mga taong nakakaramdam ng nerbyos at hindi malaman kung ano ang nararapat na gawin upang maiwasan at humupa ang iyong nararamdaman ang artikulong ito ay maghahatid ng katulungan sa iyo. Patuloy lamang sa pagbasa rito nang sa gayon malaman ang mga tips na dapat gawin. 

Narito ang limang payo para mabawasan o mawala ang nerbyos na nararanasan: 


1. Breath Properly

Bigyan ng isang malakas na buntong hininga ang iyong sarili upang maibsan ang nerbyos na nararamdaman. Sundan pa ito ng paghinga ng maayos nang sa gayon bumuti ang iyong pakiramdam. Ang gawaing ito ay maghahatid ng kaginhawan sa iyo. Kaya naman sa tuwing nakakaramdam ng nerbyos ay sundin lamang ito.
2. Calm yourself

Ang pangalawang gawain na ito ay kaugnay ng nauuna. Dahil ang pamamaraan sa pagpapakalma sa sarili ay maaaring gawin ang isang buntong hininga, maayos na paghinga at paggawa ng inhale at exhale nang sa gayon matulungang mapakalma ang iyong sarili. Bukod pa rito, sa pagpapakalma sa sarili ay madaling mawawala ang nerbyos na nararamdaman sa mismong oras na mararanasan. 

3. Just relax your body

Sa tuwing nakakaranas ng nerbyos simple lamang ang nararapat na gawin. Irelax ang iyong katawan hanggat maaari upang mabawasan o humupa ang nerbyos na nararamdaman. Lubos na makatutulong ito dahil kaya nitong mahinto ang paglalabas ng stress response sa ating katawan. 


4. Give time to walk

Ang paglalakad-lakad ay makatutulong maibsan ang pangambang nararamdaman. Habang naglalakad-lakad magisip ng mga bagay na positibo sa iyong sitwasyon na hinaharap dahil ang mga ito ang makatutulong upang mawala ang nerbyos na nararanasan. 5. Have Enough Sleep

Ang pagbibigay ng sapat na tulog at pahinga sa iyong sarili ay maghahatid ng kaginhawaan sa iyong isip at katawan. Nakatutulong ito na maging positibo ang iyong kaisipan sa mga isipin sa iyong buhay. Samantalang ang iyong katawan ay magiging malakas at malusog.

Paano nga ba maiiwasan ang nerbyos?

Ang pinakamabisang gamot sa nerbyos ay huwag takutin ang sarili. Lalo na sa mga bagay na pinangangambahang mangyari. Dahil ang unang kadahilanan ng pagatake ng nerbyos sa isang tao ay ang sobrang pangamba, takot, o mga negatibong kaisipan.

+ There are no comments

Add yours