Ito ang mga Dapat Gawin Upang Maiwasan ang Pagkakaroon ng Pigsa sa Tenga!

Sa pangaraw-araw na gawain natin hindi nawawala ang paglilinis ng ating katawan. Tinitiyak nating laging malinis ang mga iba’t ibang parte. Ngunit alam mo ba na ang sobrang linis ng ating katawan ay maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sak!t? Sabi nga nila ang sobra ay nakakasama. Kaya naman hindi masamang maging marumi kung minsan nang sa gayon maiwasan at kayang malabanan ang ano mang mga bakterya o virus na maaaring dumapo sa atin.

Nakaranas ka na ba ng pigsa? Ito ay karaniwang sak!t lamang ngunit kung mararanasan ay sadyang napakasak!t, makirot at nakakairita. Lalo na kung sa iyong tenga ito tutubo. Paano nga ba nagkakaroon ng pigsa sa ating tenga?Kung isa ka sa mga taong hindi maiwasang maglinis ng kanilang tenga sa araw-araw ay malamang na malaki ang tyansa na magkaroon ka ng pigsa sa iyong tenga. Dahil ang sobrang paglilinis sa tenga ay maaaring magdulot ng impeksy0n, pigsa, at masira ang iyong ear drum. Ang nararapat na gawain ay hayaan na lamang na lumabas ang iyong dumi sa tenga. Nakakadiri mang pakinggan pero ito ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon at pigsa sa iyong tenga.
May dalawang uri ng impeksyon sa iyong tenga na maaaring maranasan.

1. Ito ang swimmer’s ear o impeksiyon sa labas ng ating tenga
Madalas na dapuan nito ang mga taong mahilig maligo sa dagat. Sa paglalangoy at pagligo mula sa dagat ay maaaring makakuha ng impkesy0n tulad ng bakterya at fungus. Kapag ito ay pumasok sa inyong tenga makakaranas ng pangangati ng tenga, pagkirot, at mabahong earwax. Upang maiwasan ito tiyaking malinis ang iyong pagliliguan. Gumamit ng ear plugs sa paglalangoy nang sagayon maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tenga. Bukod pa rito, maaaring protektahan ang tenga gamit ang oil. Patakan lamang ito bago lumusong sa tubig.

2. Middle ear infecti0n o impeksy0n sa loob ng tenga

Ang kondisyon na ito ay karaniwang nararanasan ng mga bata. Ngunit hindi lamang bata ang maaaring makaranas nito dahil kahit ang mga matatanda ay nagkakaroon nito. Dahil sa sipon, sinusitis at allergy ay maaaring maghatid ng impeksy0n sa ating tenga. Ang sipon na nararanasan ay puwedeng mapunta sa tenga sa pamamagitan lamang ng isang maliit na konektadong tubo.

Ito ang mga sintomas na maaaring maranasan kapag may impkesyon o pigsa sa iyong tenga:

-Pagkalagnat -Pamamaga ng tenga 

-Nakakaramdam ng pananakit sa loob ng tenga 
-Paglabas ng nanang tubig 
-Pagkakaroon ng pwersa sa loob ng tenga na hindi naaalis
-Pagkabarado, Paghina o Pagkabingi

Mga Lunas na maaaring gawin upang maibsan ang sak!t na nararamdaman:

1. Kumuha ng kapirasong malinis na tela at mainit na tubig. Ang inihandang tela ay ibabad mula sa kumulong tubig. Pigain ito at itapal sa labas ng iyong tenga na nakararanas ng pigsa at pamamaga. Ang gawain ito ay makatutulong sa pagpisa ng pigsa.

2. Maaari ring gawin ang cold compress upang mabawasan ang sak!t at pamamagang nararanasan. Ibalot ang yelo sa isang malinis na tela. Itapal ito sa apektadong tenga ng lima hanggang sampung minuto.3. Humiga sa kama na parang nakaupo upang matulungang maalis o bumaba ang earwax sa loob ng tenga. Mababawasan rin ang pwersa na nararamdaman sa iyong tenga.

4.Uminom ng maraming tubig nang sagayon hindi madehydrate at matulungang lumabnaw ang sipon na bumara sa tenga. Habang ang pigsa naman ay maaaring pumutok at lumabas ang nana. Sabayan rin ng madalas na paglunok.

4. Uminom ng over the counter na pain reliver. Maiibsan nito ang kirot, pananak!t na nararamdaman.

5. Magmumog ng isang basong maligamgam na tubig na may asin.

6. Kung hindi pa nawawala ang sak!t na nararamdaman ay mainam nang komunsulta sa doktor upang mabigyan ng antibiotic at ear drop na lubusang makapagpapaginhawa sa iyo.

+ There are no comments

Add yours