Limang Rason Kung Bakit Nakabubuti sa Inyong Kalusugan ang Pagkanta Habang Nagmamaneho Ayon sa mga Doktor!

Sa tuwing tayo ay nag-iisa, hindi maiwasang mapakanta na lang tayo kahit na hindi kagandahan ang ating boses. Lalo na kung ikaw ay nasa banyo o habang nagmamaneho. Kadalasan, nagiging concert stage mo ang iyong banyo o sasakyan na siya palang nakapagbibigay ng magandang mood sa ating pang-araw araw na buhay.

Alam niyo ba na ayon sa mga doktor, maganda sa ating kalusugan ang pagkanta habang nagmamaneho? Ang gawaing ito ay napakaganda para sa kalusugan ng ating isipan dahil naiiwasan ang pag-iisip ng mga negatibong kaisipan at napananatiling gising sa loob ng oras ng biyahe. Bukod pa rito, nagagawang maging pokus sa pagmamaneho. Kung ikaw ang tipo ng tao na hindi ginagawa ang ganitong gawain ay mainam na simulan mo nang gawin ito. Tiyak na hindi ka lamang masisiyahan kung hindi lubos na makakaganda pa sa iyong kalusugan.

Basahin ang mga limang rason kung bakit nakabubuti ang pagkanta habang nagmamaneho at kung bakit ito inirerekomenda ng mga doktor:
1. Nakatutulong sa Depression

Ayon sa mga mananaliksik ang pagkonsumo ng mahabang biyahe ay nakapagpapataas sa lebel ng depression. Ngunit upang mahadlangan ito ay simulan ng isindi ang music ng iyong cellphone o ano mang gadgets habang nagmamaneho o kahit pa nakasakay lamang. Ang pagkanta habang nagmamaneho ay isang napakagandang pamamaraan upang mataboy ang mga negatibong kaisipan. Bawat himig, tunog, at dagungdong ng musika ay nakapaghahatid ng mga positibong kaisipan. Karaniwan na ang pagmamaneho sa mga ibang tao kaya naman huwag hayaan na maging tahimik ang iyong biyahe nang sagayon hindi pumasok ang mga negatibong kaisipan sa inyong pagiisip.

2. Boost Your Mood

Ang pakikinig sa music ay nakakaganda ng ating kalooban. Nakapaglalabas ito ng masasayang hormon kaya naman napapalitan ng mga positibong kaisipan ang ating isipan. Sa ating pagmamaneho ng sasakyan at pagsabay ng pagkanta sa mga tugtugin na iyong pinakikinggan ay nakapagpapaginhawa sa ating pakiramdam sa paglabas ng mga masasayang hormon nagdudulot ito ng pakiramdam na pagmamahal, kalakasan ng loob, pagtitiwala at koneksyon sa bawat isa. 3. Makakaiwas sa pagkamainitin sa daan

Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo sa traffic lalo na kung isinisiksik pa nila ang kanilang sasakyan at masasaraduhan ka ng daanan. Talaga namang nakakainit ng ulo. Ngunit kung ang isang tao ay nakikinig sa mga iba’t ibang kanta habang nagmamaneho ay makapagbibigay ng positibong pananaw at kasiyahan. Kaya naman maiiwasan ang pagkamainitin sa daanan at magiging mahinahon.

4. Nakakarelax ng katawan 


Sa ating pagkanta ay napapasabak tayo sa paghinga ng malalim upang maabot ang mga matatas na nota. Alam natin na ang paghinga ng malalim ay nakatutulong sa pagpapaginhawa ng ating katawan. Kaya sa bawat paghinga ng malalim sa pagabot ng mga nota sa kanta ay narerelax ang ating katawan. Nailalabas pa nito ang mga bigat sa ating kalooban. Huwag nang mahiyang bimirit kahit na hindi kataasan ang boses makatutulong naman ito sa ating kalusugan. 
5. Nakakapagbigay ng ginhawa at kasiyahan sa ating pakiramdam

Sa tuwing nakakaramdam tayo ng mga iba’t ibang emosyon dahil sa mga nakakaharap sa araw-araw na gawain at problema ay hindi maiwasang makinig ng mga kanta. Isang napakagandang paraan ito. Dahil ang mga kanta ay maaaring maging paraan upang matulungan ang taong dumaranas ng depression, pagkabahala at pangungulila. Sa iba’t ibang mga kanta at bigkas ng mga liriko mula rito ay hindi mo na lamang mamalayan na nakakamradam ng kaugnayan mula sa kanta. 


Kaya naman habang nagmamaneho napakainam na isindi ang inyong mga cellphone, radio o ano mang gadgets na maaaring makapagpakinig ng mga kanta nang sa gayon ang inyong isip ay maging positibo at maging alerto sa. Mapapaganda pa nito ang inyong mood.

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment