Walong Lugar Kung Saan Hindi mo Dapat Ilagay ang Iyong Cellphone!

Maraming mga bagay tayong nagagawa na hindi natin namamalayang nakakasama pala ito sa ating kalusugan. Minsan ang akala nating simpleng bagay lamang ay may malaking epekto pala ito sa satin. Kaya naman alamin ang mga sumusunod kung bakit hindi dapat ilagay ang cellphone sa iba’t ibang lugar.
Ano nga ba ang maaaring idulot na panganib sa ating kalusugan? Narito ang mga walong lugar na hindi mo dapat inilalagay ang iyong cellphone:

1. Bulsa

Una ito sa listahan dahil napakadalas natin itong gawin. Isang makatwirang pamamaraan ang pagtago ng cellphone sa ating bulsa. Ngunit ang kasanayang ito ay nagdudulot ng masama sa ating kalusugan. Bakit? Dahil ayon sa isang dalubhasa ito ang pinaka-delikadong lugar na pagtataguan ng iyong cellphone. Kapag ang cellphone ay iniligay sa bulsa na nananatiling nakasindi at nakakonekta sa wireless network ay humihigit sa dalawa hanggang pitong ulit ang taas na radation ang nakokonsumo ng ating katawan kumpara sa nakalagay ito sa isang pitaka o bag. Maaari itong magdulot ng pagbuo ng tumor, maapektuhan ang pagkamayabong ng lalaki at problema sa likod. 


2. Pag-lagay sa inyong dibdib Pangalwa, Ayon sa pananaliksik at pag-aaral, ang paglalagay ng cellphone sa inyong dibdib ay maaaring magdulot ng pagbuo ng c@ncer sa inyong suso dahil sa radiation at vibration na galing sa cellphone. Walang pang sapat na ebidensiya para sa matatag at tiyak na relasyon sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, isa pa rin itong maling pamamaraan na magtago ng iyong cellphone sa inyong dibdib dahil nakapagdudulot rin ito ng pakairita ng balat dulot ng bakteria na mula sa cellphone. 


3. Sa ilalim ng higaan at unan 


Pangatlo, kabilang din ito sa madalas na gawin ng mga tao. Isang napakalaking maling idea ang paglagay ng iyong cellphone sa higaan at ilalim ng unan. Nagdudulot ito ng pag-init ng cellphone lalo na kung nakasaksak ito at nakatabi sa iyo na maaaring magkaroon ng sunog. Bukod pa rito, nagtataglay ito ng radiation na hindi nakakaganda sa kalusugan ng ating katawan. Isama pa na isa itong panira sa tamang oras ng pagtulog. 


4. Iniiwang naka-saksak

Ang pagdalas na pagsaksak sa inyong cellphone at hinahayaan na manatiling nakasaksak kahit na puno na ito ay maaaring makasira sa battery nito. Gayunpaman, ang pagbuo ng init nito ay maaaring magdulot ng sunog at pagsabog.

5. Malapit sa iyong Mukha

Sa tuwing may tumatawag sa iyo ay kadalasang inilalapit ang cellphone sa ating tenga na kung saan napapalapit rin ito sa ating mukha. Ngunit ang aksyong ito ay siyang naglilipat ng mga bakteria na galing sa ating cellphone papunta sa mukha. Kaya naman mas nagiging madumi ang mga ito na nagdudulot ng acne, pagkairita ng balat at kulubot na balat. Gayunpaman, maaaring gamitin ang ear pods o earphones nang sa gayon maiwasan ang mga nasabing epekto.

6. Sa loob ng inyong compartment sa sasakyan 


Sa tuwing ikaw ay nagbyabyahe madalas mong ilagay ang iyong cellphone compartment ng iyong sasakyan? Kung Oo, hindi ito nakakabuti sa kondisyon ng iyong cellphone. Ang sobrang init at lamig na temperatura na dulot ng panahon ay maaaring maging pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng problema sa iyong cellphone na magdudulot ng pagkawala ng data, pagkasira ng baterya, biglaang pagoff ng cellphone at problema sa screen at display. 7. Sa sand beach o beach towel

Sa panahon ngayon napakaraniwan na ang pagkuha ng kanilang mga litrato sa kahit ano mang okasyon o lugar na pinupuntahan. Lalo na sa darating na summer, tiyak na napakaraming mga litrato ang iyong ibabahagi. Kaya naman napakainam para sa kaayusan ng inyong cellphone na huwag ilagay sa inyong beach towel o sa sand kasabay ng pagbababad sa sikat ng araw. Ang init na dulot ng sikat ng araw at ang init ng singaw ng lupa ay maaaring makaapekto sa inyong cellphone. Upang maprotektahan ito, pagkatapos gamitin ay ilagay na sa inyong bag.

8. Bathroom

Sa panahon ngayon na pabilis ng pabilis ang tekolohiya kahit saang lugar ay dala-dala natin ang ating mga cellphone. Kaya naman kung isa ka sa mga taong nakakaugalian ito ay mainam na huwag nang uulitin ang gawaing ito dahil ang pagdala ng cellphone sa loob ng palikuran ay hindi nakabubuti sa inyong gadgets dahil maaaring madisgrasya at masira ang iyong cellphone. Bukod pa rito, mas mapaparami pa ang mga bacteria o virus na kakapit sa inyong cellphone na hindi nakabubuti sa inyong kalusugan.


+ There are no comments

Add yours