Dating OFW at Isang Single Mom Nakapagtapos ng Cum Laude sa Edad na 42
Hindi pa huli ang lahat para sa isang dating Overseas Filipino Worker (OFW) ang makapag tapos ng pag aaral. Sa kabutihang palad, nakatapos siya bilang cum laude. Si Michelle Sison, isang kwarenta’y dos anyos na nag tatrabaho noon bilang OFW at isang single mom ay nakatapos ng kanyang pag aaral sa kursong Secondary Education sa National Teachers College sa Maynila. Hindi lang iyon dahil siya ay pinangaralan bilang cum laude ng kanyang paaralan.
Si Michelle ang pinaka matanda sa kanyang limang mag kakapatid, kaya nag pasya ito na mag trabaho sa murang edad para masuportahan ang kanyang mga nakababatang mga kapatid. At pagkatapos makatapos ng kanyang mga kapatid, nag pasya ito na tapusin ang kanyang pag aaral. Tinulungan naman siya ng kanyang mga nakakababatang kapatid upang maabot ang kanyang mga pangarap.

Ayon kay Michelle walang maayos na trabaho ang kanilang mga magulang, mayroon din siyang isang kapatid na ngayon ay isang guro nan a isa ito sa tumulong sa kaniya upang siya ay makapag-aral. Unang beses ng kanyang paaralan ang mamili ng isang estudyante upang bigyan ang Gawad Haraya, na kung saan ito ang itinuturing na pinaka mataas na award ng institusyon. Sa lahat ng nag tapos, pinili ng institusyon na ibigay ang award kay Michelle dahil sa sipag niya sa pag aaral at naging silbi ang kanyang buhay na maging magandang ehemplo sa bawat estudyante ng institusyon. 
Ang kanyang tagumpay ang nag papatunay na kahit anong hirap ng buhay ang ating harapin, wala dapat makakapigil sa pag abot ng ating mga pangarap. Payo ni Michelle sa ibang tao na huwag mawalan ng pag-asa kasi kapag gusto ay makakamit at maabot ng kung sino ang mga minimithi nilang pangarap. Sa pag pasok ni Michelle sa mundo ng pag tuturo, buong karangalan niyang ituturo ang kanyang kasipagan sa kanyang magiging estudyante para bigyan sila ng inspirasyon na matapos ang kanilang pag aaral at abutin ang kanilang mga pangarap kahit na kung gaano man ito kahirap. 


+ There are no comments

Add yours