Kambal na Crimin0logy Students, Sabay Nagtapos ng Pag-aaral at Parehong Cum Laude
Kapwa nagtapos ngcum laude sa kursong Crimin0logy sa Tarlac State University ang kambal na sina Frederick at Kate Galang. Dahil dito doble ang kanilang saya dahil pareho nilang nakamit ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at tila bonus pa dahil sila ay sabay! Ayon sa kanila, tumitingala sila sa mga tao na naging sundalo kaya naman ito ang kanilang mga naging dahilan upang kunin ang ganitong kurso sa kolehiyo.
Bukod sa sila ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, sila pareho ay nakakuha ng award bilang mga honors dahil sa kanilang mataas na academic performance. Hindi nila inakalang mangyayari ito ng sabay sa kanila dahil inakala mismo ng lalaking kambal na ang kaniyang kakambal na babae lamang ang makakakuha ng academic award dahil lumaki sila na mas umaangat sa pang akademiko ang kaniyang kapatid na babae.

Bukod pa sa nakuha nilang award sa akademiko sila din ay mga hinirang na student leaders sa kanilang unibersidad. Ayon din sa kanila, sa halip na makipagkumpitensiya sa iba, nagpasya silang dalawang magkapatid na magtulungan sa pag-aaral para makamit ang tagumpay. Ginagawa nilang tila isang pangkaibigang kompitisyon ang bawat daan na kanilang tinahak katulad na lamang ng tuwing eksaminasyon ay tinuturuan ng isa ang isa at ang isa naman ay tinuturuan din ang isa pagkatapos. 
Ayon sa kanilang ina na si Realina, lagi niyang sinasabi sa mga anak na magtulungan sa kahit ano mang aspeto. Mithi ng ina na wala sanang inggitan ang mangyari sa dalawang magkapatid kaya naman todo suporta ito sa kanila pareho. Sa ngayon, plano ni Frederick na pumasok sa Philippine National Police Academy, habang balak namang mag-aviation school ni Kate upang makapaglingkod din sa hukbong samahan ng mga sundalong pang-himpapawid.


+ There are no comments

Add yours