Anak ng Isang Kargador, Nagkaroon ng CHED at Academic Scholarship Dahil sa Pagiging Dean’s Lister


Nang galing sa mahirap na pamilya si Mailyn Esquelito Akoy kung saan ang kanyang ama ay nag tatrabaho bilang kargador. Kahit na kakagaling lamang ng kanyang ama sa isang hindi magandang kondisyon hindi niya ininda ang mga hamon ng buhay upang maabot ang kanyang mga pangarap sa halip ay ginamit niya ito bilang motibasyon para mag pursiging makapag tapos ng kolehiyo upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya.
Ayon kay Mailyn, lahat ng hirap na pinagdaanan ng mga magulang niya ang siyang nagsilbing inspirasyon niya para pagbutihin ang kaniyang pag-aral. Dahil ang kaniyang ama ay isang kargador samantalang ang kaniyang ina naman ay siyang nag-aalaga’t nagaasikasu sa kanilang magkapatid. Dagdag pa niya, naalala pa niya noon, halos sampung taon silang nanirahan sa skwaters area ng minsang mawala ang kanilang bahay. Nakatira sa skwaters area ang pamilya ni Mailyn at iniinda ang kanyang tulog kapag simula ng tag ulan dahil bumabaha sa kanilang lugar.

Para tulungan ang kanyang mga magulang, hindi lang nag pursigi mag aral si Mailyn, gumawa rin siya ng paraan kung paano makaka kita ng pera para ipagawa ang kanilang binabahang bahay. Upang makatulong siya sa kaniyang mga magulang, nagtututor siya, gumagawa ng mga project ng mga tamad na estudyante, nagpapakete ng chicharon sa kanilang kapit bahay, naglalako ng gulay, namumulot ng plastik, bote, bakal at minsan ding naging working student ng sa ganon may pangbaon at pambayad siya sa mga babayarin niya sa paaralan.
Kinailangan niyang huminto ng isang taon sa pag aaral pag katapos niya sa high school dahil sa kahirapan, ngunit nakakuha siya ng scholarship mula sa TESDA para makapag aral ng Computer Literacy sa Nuestra Seniora de Candelaria Parish Church sa Sultan Kudarat. Noong napasa niya ang entrance exam sa Sultan Kudarat State University, nag enroll siya ng Bachelor of Arts in Economics mula sa pera ng kanyang nanay na nagutang sa 5/6 at kinailangan namang mag trabaho ng maiigi ng kanyang ama para bayaran ang utang na iyon. Hindi pinansin ni Mailyn ang mga nainira sa kanya at dahil dito naka kuha siya ng CHED Scholarship at academic scholarship sa pagiging Dean’s Lister.

+ There are no comments

Add yours