Nangangailangan ng Bagong Aplikante sa Bansang Japan Bilang Assistant Language Teachers na may Sahod na Mahigit 1.6 Million Pesos Kada Taon

Kamakailan, ibinalita ng gobyerno ng bansang Japan na sila ay tumatanggap ng mga aplikante para sa 2020 Japan Exchange and Teaching Program na kung saan naghahanap ito ng mga Assistant Language Teachers. 
Bukas ang posisyong ito sa lahat na minimithi ang ganitong trabaho basta pasok sila sa sinabing requirements at qualifications. 

Aabot din ng mahigit 4 million yen o mahigit 1.9 milyong piso ang kikitain o sweldo ng aplikante na qualified sa trabahong ito.Ayon naman sa trabahong haharapin, ang tanging gagawin ng Assistant Language Teacher ay tuturuan niya at gagabayan ang mga Japanese English/Language Teachers kung saan madedestino sila sa mga public o local schools sa Japan. Kung sakali man na natanggap ay ito ang magiging assignment nila sa buong pag-stay nila sa bansa hanggang matapos ang programang ito.
Narito ang ilang assignment at duties bilang Assistant Language Teacher:

-Assisting in the preparation of teaching materials
-Organizing cultural or international exchange programs
-Participating in extracuricullar activities with students
-Team-teaching or assisting with classes taught by JTEs/JTLs

Kung nais man ng aplikante na magpapalit ng lugar o assignment kada taon, hindi ito maaari dahil kung saan ka lamang i-aappoint ay doon ka lamang magtuturo.

Magkano ang expected salary na matatanggap sa ganitong posisyon?
-First year of appointment- mahigit 3.36 million yen (1.6 million pesos per year)

-Second year of appointment- mahigit 3.6 million yen (1.7 million pesos per year)

-Third year appointment- mahigit 3.9 million yen (1.87 million pesos per year)

-Fourth at fifth years of appointment- mahigit 3.96 million yen (1.9 million per year)

Ang programang ito ay siya ring gagastos para sa travel expense ng aplikante papunta at pauwi sa Pinas matapos ang kanilang kontrata. Subalit ang living expense naman ng aplikante ay hindi isshoulder ng programa. Ang aplikante mismo ang gagastos sa kaniyang tirahan. Maaari lamang silang tulungan ang JET program upang makahanap ng murang akomodasyon.

Ang salary sa posisyong ito ay mataas subalit kasabay din ng mataas ang pagtira sa bansang Japan. Pero dahil mayroon namang mga murang akomodasyon, madali lamang makapamuhay ang isang aplikante kung hindi ito gaanong gagastos sa mga mahal na gastusin. 
Ang maganda pa rito ay posibleng makapag-travel o sight seeing ang aplikante sa kanilang bansa. Maaari silang makapunta sa rural o urban areas sa buong pag-stay nila sa bansa. 

Nais niyo bang subukan ang posisyong ito? Alamin muna po ang mga sumusunod:

-Ang artikulong ito ay para lamang po sa inyong impormasyon
-Hindi po kami mismo ang tumatanggap ng mga aplikante
-Kung nais po ninyong subukan na mag-apply sa programang ito, hanapin lamang ang kanilang website na JET program.

+ There are no comments

Add yours