Tips Kung Ano ang Dapat Gawin Kapag Madalas na Mainip ang Iyong Anak sa Mahabang Biyahe

Masayang mamasyal kapag kasama at buo ang pamilya ngunit madalas hindi maiwasan na nagkakaproblema ang mga magulang sa paglilibang ng kanilang anak sa biyahe lalo na kung napakalayo ng kailangang lakbayin. Napakahirap na mapanatiling naaaliw, masigla, kalmado at tahimik ang mga batang maliliit. Sa labing limang minuto na lamng ay stressful na ito para sa mga magulang lalo na sa mga batang mainipin. 

Pero huwag kang mag-alala dahil ibabahagi ng artikulong ito kung paaano aliwin ang iyong anak sa mahabang biyahe ng hindi sasakit ang iyong ulo sa kaniyang pagkainip at malakas na pag-iyak. 


Tips para malibang ang anak sa mahabang biyahe: 

1. Musika Talaga naman nakakalibang ang pakikinig sa musika lalo na kapag sa mahabang biyahe. Lalo na rin sa mga bata na mas maikli lamang ang kanilang pasensya sa mahabang biyahe. Madalas na naghahanap ng kanilang paglilibangan upang matanggal ang kanilang pagkabagot o pagkainip. Kaya naman sa mga magulang makakatulong sa inyo ang pagpapatugtog ng mga paboritong kanta ng iyong anak o kaya naman sabay ninyong kantahin ito nang sa gayon mas masaya at lubos na maaaliw ang iyong anak. 

2. Dalhin ang Paboritong Laruan 
Kahit sa mga matatanda ay madalas nilang hinahanap ang mga gamit na nakasanayan na kaya naman huwag kakalimutan na dalhin ang paboritong laruan ng iyong anak. Dahil malaking porsyento ito ng pagtanggal ng pagkainip ng iyong anak. Tulad na lamang ng teddy bear kung saan nakapagbibigay ito ng comfort sa iyong anak kung paborito niya ito at makakatulong rin ito upang makatulog ng maayos ang iyong anak habang yakap-yakap niya ito. 


3. Pagbabasa ng libro o mga laruan na makakapulot ng aral 
Sa inyong biyahe maaring bigyan ng libro ang iyong anak na kakapulutan niya ng aral. Maaari rin na basahin na lamang ito sa iyong anak upang magkaroon na rin kayo ng bonding habang nasa biyahe. Gayunman magdala ng mga iba’t ibang klase ng libro na makakaagaw sa kaniyang atensyon kapag nagsisimula na itong mainip tulad ng drawing book na pwede siyang gumuhit o kaya naman coloring book at iba pang mga babasahin. Maaaring magdala rin ng mga laruan na kagigiliwan niya at malibang. 
4. Pagkwentuhan at paglalaro 

Nakakainip nga naman kung walang ginagawa bahang nasa biyahe kaya naman upang hindi mamalayan ang layo at oras ng paglalakbay maaaring maglaro ng mga palarong magbibigay ng kasiglahan at saya sa inyong mga anak. Maaari rin na makipagkwentuhan habang nasa biyahe. 


5. Obserbahan ang paligid 

Kung hindi pa rin matanggal ang inip ng iyong anak ay maaari rin na idagdag ang gawain na ito ang pagoobserba sa inyong paligid. Maaaring gumawa ng mga nakakatawa na makikita sa paligid, sabihin kung nasaang lugar na kayo, pagkwentuhan ang mga makikitang nakakapagtaka para sa inyong anak tulad ng mga sinyales ng trapiko, ano ang gusaling na daanan, anong trabaho ng kaniyang nakita, paaano ang ginagawa ng mga ito at kung anu-ano pang mga mapapansin sa paligid.

+ There are no comments

Add yours